สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นราธิวาส บูรณาการร่วมหลายหน่วยงานเร่งขุดลอกคูคลอง เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นราธิวาส บูรณาการร่วมหลายหน่วยงานเร่งขุดลอกคูคลอง เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
             (วันนี้) 17 พ.ย.61 นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า จากข้อมูลการประเมินสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดนราธิวาส ปี 2561 มีการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีปัญหาด้านการสร้างสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการสูบระบายน้ำ การถมที่ดินของเอกชนและการก่อสร้างอาคารรุกล้ำลำน้ำ ที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการสูบระบายน้ำจากศูนย์ราชการ เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสลงคลองยะกัง และส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนราธิวาส ได้ประสานให้หน่วยงานต่างๆ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส อบต.โคกเคียน อบต.ลำภู ทำการขุดลอกคลอง กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำบริเวณคูถนนศูนย์ราชการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
            โดยจังหวัดนราธิวาส ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส เพื่อรายงานสถานการณ์สาธารณภัย(อุทกภัย) โดยล่าสุด (16 พ.ย. 61) สถานการณ์ทั่วไประดับน้ำในลุ่มน้ำหลัก แม่น้ำ 3 สาย คือ ลุ่มน้ำสายบุรี ลุ่มน้ำบางนราลุ่มน้ำโก-ลก สถานการณ์ปกติ ด้านสภาพอากาศ มีร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหนักบางแห่ง ลักษณะเช่นนี้ทำให้จังหวัดนราธิวาสมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูง 1 เมตร กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฝนจะตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ต่อเนื่อง จึงมีการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง โดยขณะนี้พื้นที่ประสบภัย จำนวน 2 อำเภอ 6 ตำบล 23 หมู่บ้าน มีผู้ประสบภัย 473 ครัวเรือน 2,487 คน ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเรือพร้อมอุปกรณ์ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว                        

ภาพ/ข่าว  ซาการียา  ดอเลาะ  จ.นราธิวาส

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น