แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา ตอกย้ำ "เกิดขึ้นแน่นอน"

พิธีบวงสรวงขอขมาฟ้า พสุธา มหาสมุทรเพื่อคลองไทย และการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๑๖ น.ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา พร้อมคณะได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงขอขมาฟ้า พสุธา มหาสมุทรเพื่อคลองไทย และการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา โดยมี นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการสมาคมคลองไทยฯ สาขาจังหวัดกระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา ข้าราชการ นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธี
หลังจากที่ พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา กล่าวสักการะทวยเทพ เทวา อารักษ์ พราหมณ์ วิเชียร สมขันธ์ ได้ทำพิธีพราหมณ์ เพื่อบวงสรวงขอขมาฟ้า พสุธา มหาสมุทรเพื่อคลองไทย หลังจากนั้นได้มีพิธีทางศาสนา ๓ ศาสนา ประกอบด้วยศาสนาคริสต์อ่านไบเบิล อธิษฐานขอพร บทเพลงนมัสการโดยคริสเตียนกลางจังหวัดกระบี่ พิธีขอพรทางศาสนาอิสลามโดยอัจญี อับดลหล้า พยายาม และโต๊ะอิหม่าม จำนวน ๑๐ คน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงขอขมาฟ้า พสุธา มหาสมุทรเพื่อคลองไทย และพิธีทางศาสนาแล้วได้แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา

พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา กล่าวว่า ปัญหาความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ไทย ที่มีติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน และไม่มีวี่แววว่าจะสามารถยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นได้ แต่นับวันปัญหานี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องพึ่งราคาผลผลิต ยิ่งต้องประสบกับปัญหาราคาที่ตกต่ำมาโดยตลอด โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกยางพารา และปาล์มน้่ำมันในภาคใต้ ที่มีปัญหาราคาผลผลิตตกต่่ำมาก ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย
พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป กล่าวต่อไปว่าประชาชนคนภาคใต้เห็นว่า หากมีการขุดคลองไทยเชื่อมทะเลฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์ทางทะเลในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ เพราะโครงการนี้ฝฃสามารถดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามา สามารถสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้กับประชาชนและประเทศชาติได้
จนมาถึงปัจจุบันนี้ ประชาชนคนภาคใต้ ร่วมกับสมาคมคลองไทยฯ ได้พร้อมใจกันยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้อย่างจริงจัง โดยได้ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ๕ จังหวัด ที่คาดว่าคลองไทย แนว ๙A จะพาดผ่าน คือ กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลที่สำคัญกับ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย
"พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการบัญชาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับเรื่องนี้ไปดำเนินการ ตามข้อเรียกร้องของสมาคมฯและประชาชนแล้ว " นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา กล่าว
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น