ผู้การนาวิกโยธินพบปะเยี่ยมเยียน ผู้นำชุมชน-ท้องที่-ท้องถิ่นและผู้นำศาสนาพร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้การนาวิกโยธินพบปะเยี่ยมเยียน ผู้นำชุมชน-ท้องที่-ท้องถิ่นและผู้นำศาสนา ตลอดจนประชาชน พร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   (วันนี้)1 พ.ย.61 ณ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนกำปงบูเก๊ะ บ้านปาลอบาต๊ะ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พบปะเยี่ยมเยียน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชน พร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกผักสลัดกางมุ้ง การเลี้ยงไก่ใข่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ในการนี้ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้กับประธานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนกำปงบูเก๊ะ เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กับชุมชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ “ทหารเรือ ต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม เป็นกองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ” โดยมี น.ท.วัชระ โคตรพัฒน์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.ให้การต้อนรับ

จากนั้น น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พบปะเยี่ยมเยียน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ครู อุสตาซ นักเรียน และประชาชน พร้อมกับเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ปอเนาะมัดดราซะฮ์ฮิดายะตุลกุรอ่าน บ้านตะลาฆอสะโต หมู่ ๘ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ในการนี้ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของปอเนาะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น