กระบี่-BankWaqf International ประเทศมาเลเซีย ได้จัดสรรกองทุนเพื่อการศึกษา

BankWaqf International ประเทศมาเลเซีย ได้จัดสรรกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางการเงินแก่เยาวชนในนามของอัลลอฮ์ Waqf ได้รับเป็นเงินสดในจัดการเกี่ยวกับเงินกองทุนและลงทุนในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยผลตอบแทนจากการลงทุนจะนำมาใช้ประโยชน์เพื่อMauquf Alaih (ผู้รับประโยชน์)

BankWaqf International ยินดีที่จะประกาศการลงทุน Waqf ครั้งแรกในจังหวัดกระบี่ประเทศไทยในรูปแบบ Waqf Study Loan ซึ่งเป็นโครงการที่ปลอดจาก riba (ปลอดดอกเบี้ย) โดยร่วมมือกับโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่  Dr Neung Intercare Krabi School เพื่อสนับสนุนค่าเล่าเรียน มูลค่า 75,000 บาท ตลอดหลักสูตร  จำนวน 400 ทุน ต่อปีให้แก่นักเรียนที่เรียนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ เงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษานี้ ช่วยให้นักเรียนเรียนจบหลักสูตร ภายใน 6เดือน ซึ่ง 3 เดือนเรียนภาคทฤษฏีที่โรงเรียนและฝึกภาคปฏิบัติ (ฝึกงาน) 3 เดือนที่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ โดยได้รับเบี้ยเลี้ยง 5,000บาทต่อเดือน

เมื่อจบหลักสูตรนักเรียนจะได้บรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล แผนกต่างๆ ได้รับรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือนและจะเริ่มคืนเงินกลับสู่กองทุนในเดือนที่ 2 ของการบรรจุเข้างาน โดยหักโดยตรงจากเงินเดือนเป็นระยะเวลา 15 เดือน เงินที่ได้จากนักเรียนจะถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนกองทุนของนักเรียนในอนาคต ให้กับรุ่นน้องต่อไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนครั้งแรกจะได้รับการดูแลและมีส่วนช่วยเหลือให้กับนักเรียนรุ่นต่อไปในอนาคตและเพื่อช่วยเหลือสังคมแบบยั่งยืนตลอดไป
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น