กอ.รมน.กบ "หว่านเมล็ดปอเทืองให้เหลืองสะพรั่งทั้งแผ่นดิน" บานสะพรั้ง 5 ธันวาคมนี้

กอ.รมน.กบ "หว่านเมล็ดปอเทืองให้เหลืองสะพรั่งทั้งแผ่นดิน" บานสะพรั้ง 5 ธันวาคมนี้
     
พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.รมน.จ.กระบี่ เป็นประธาน กิจกรรม "หว่านเมล็ดปอเทียงให้เหลืองสะพรั่งทั้งแผ่นดิน" ณ ศรีผ่องฟาร์ม ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ โดยมีนายศิริธร จุลชู ประธานกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายชวน ภูเก้าล้วน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ นายสำราญ สินทอง ประธานมูลนิธิอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ นางจิราวงสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ และแขกผู้มีเก่ยรติให้การต้อนรับ.
กิจกรรม "หว่านเมล็ดปอเทียงให้เหลืองสะพรั่งทั้งแผ่นดิน" นี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน และ ศรีผ่องฟาร์มกระบี่ ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยกพหนดหว่านเมล็ดปอเทืองในพื้นที่ดังกล่าวจำนวน 10 ไร่เพื่อให้ปอเทืองผลิดอกเหลืองอร่ามทั่วทั้งแผ่นดินในวันที่ 5 ธันวาคม. ทั้งนี้ เนื่องจาก วันที่ 5 ธันวาคมทุกปีองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันดินโลกเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่องและยาวนานปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและนานาชาติ. ดังนั้น เพื่อให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติเกิดความต่อเนื่องและจริงจังในการรณรงค์ด้านทรัพยากรดินในทุกระดับ. ผู้แทนหน่วยงานราชการ. ทหาร จิตอาสาอำเภอเมืองกระบี่. จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น และหลังจากนี้ นายอำมาตย์ คุณสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จะขยายพันธ์เพิ่มเติมและกระจายพื้นที่ปลูกให้กว้างขวาง สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม และที่สำคัญคือการฟื้นฟูบำรุงดินให้สมบูรณ์อีกด้วย
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น