สตูล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45(คลิป)

สตูล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45
และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 ที่ให้การส่งเสริม
        วันนี่9พ.ย.2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่8พ.ย.2561 ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล บก.ทท. (นทพ.) โดย พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชมผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปแผนการปฏิบัติงานปี 2562 พร้อมได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพล หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สานักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และพ.อ.วัชรพงษ์ จันทร์หอม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 ให้การต้อนรับ และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เยี่ยมชมการจัดแสดง ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพ ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 ได้ให้การส่งเสริม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์การแปรรูปกล้วยประเภทต่าง ๆ โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์ , ผลิตภัณฑ์ขนมพื้นเมืองจังหวัดสตูล โดยกลุ่มขนมพื้นเมืองบ้าน ควนโต๊ะเหลง และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เครื่องประดับทาจากกะลามะพร้าว โดยกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวบ้านปากบารา ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มอาชีพ ทางหน่วยได้ให้การส่งเสริมในปีงบประมาณ 2558– 2562  และสามารถรวมกลุ่มได้อย่างเข้มแข็ง มีผลิตภัณฑ์ ส่งจาหน่ายทั่วไป ทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากปกติสมาชิกทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ามัน ซึ่งเป็นอาชีพหลัก ในพื้นที่ จากนั้นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ตรวจเยี่ยม การให้บริการของ ชุดผสมเทียมโคเคลื่อนที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งให้บริการผสมเทียมโคแก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคแก่เกษตรกร ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกด้วย

นิตยา แสงมณี/ผู้สื่อข่าวสตูลรายงาน
----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น