สำนักงานชลประทานที่ 17 ประชุมเตรียมความพร้อม และปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมรับสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานชลประทานที่ 17 ประชุมเตรียมความพร้อม
และปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมรับสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานในพิธีการประชุม และ ปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมรับสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ ห้องอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนบางลาง ผู้อำนวยการโครงการ  ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561 เพื่อติดตามการคาดการณ์ สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา สถานการณ์น้ำฝน ระดับน้ำในลุ่มน้ำสายหลัก ได้แก่ ลุ่มน้ำปัตตานี ลุ่มน้ำสายบุรี ลุ่มน้ำบางนรา และลุ่มน้ำโก-ลก ในปัจจุบัน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย แผนความพร้อมเผชิญเหตุ การแจ้งเตือน สร้างการรับรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร แผนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานต่างๆ  ต่อมา

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ปล่อยคาราวานเครื่องจักร เครื่องมือ ของกรมชลประทาน ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ 26 เครื่อง รถขุด 5 คัน รถบรรทุก 15 คัน เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องจักรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกรมชลประทานได้จัดเตรียมจุดพักคอยเครื่องจักรกลไว้ 2 แห่ง คือ ที่สำนักงานชลประทานที่ 17 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อให้สามารถขนย้ายเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานและในเขตชุมชนกรณีที่ได้รับการร้องขอได้ทันท่วงที

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น