นราธิวาสเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านบูกิตอ่าวมะนาว ภายใต้แนวคิด "เที่ยวบายๆ หาดทรายอ่าวมะนาว"

นราธิวาสเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน บ้านบูกิตอ่าวมะนาว ภายใต้แนวคิด "เที่ยวบายๆ หาดทรายอ่าวมะนาว"

  ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านบูกิตอ่าวมะนาว โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายบัญชา กันหาสิงห์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาวส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ชุมชนบ้านบูกิตอ่าวมะนาว มีทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม แต่ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ ความสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย รวมทั้งการอำนวยความสะดวก การจำหน่ายสินค้าภายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งในปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ประชาชนในพื้นที่จึงต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเล่าเรื่อง เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวโดยใช้ภูมิปัญญาที่มีลักษณะเฉพาะเป็นเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับภูมิทัศน์ การแบ่งความรับผิดชอบ การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ก็จะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ โดยมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวรองจากแอ่งกลางและแอ่งใหญ่สร้างกระแส "แอ่งเล็กเช็คอิน" ในพื้นที่ 
ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการจัดสรรงบประมาณตามกรอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยใช้วิถีวัฒนธรรม ซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นอัตลักษณ์ ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายในชุมชนผ่านการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านบูกิตอ่าวมะนาว ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส เป็นเป้าหมายหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บูกิตอ่าวมะนาว โดยในอดีตมีการปลูกมะนาวเป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่าอ่าวมะนาว ต่อมาแยกหมู่บ้านออกเป็นบูกิตอ่าวมะนาว ซึ่งหมายถึงพื้นที่อ่าวเป็นเชิงเขามีลักษณะโดดเด่นคือ ชายหาดทรายที่ทอดยาว น้ำตกชาราสวรรค์ ถ้ำที่จมอยู่ใต้ทะเลซึ่งมีวัตถุโบราณเป็นจำนวนมาก มีศูนย์เรียนรู้การทำผ้าบาติกที่นักท่องเที่ยวสามารถทดลองทำได้ด้วยตนเอง มีอาหารทะเลสดที่ชาวประมงมาขึ้นฝั่งที่ปากน้ำบางนรา และมีเมนูเด็ดคือ ส้มตำโบราณ และขนมอาปงเป็นต้น 

ภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยขบวนบิ๊กไบค์ รถจิ๊บโบราณและจักรยาน การอ่านอัลกุรอาน การแสดงดีเกฮูลู การแสดงศิละ การเปิดศูนย์ประสานงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบูกิตอ่าวมะนาว การสาธิตอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น
                                         
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น