อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เยือนถิ่นมะนารอ ผลักดันผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่พร้อมเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ Road Show 4 ภาค (คลิป)

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   เยือนถิ่นมะนารอ  ผลักดันผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่  เสริมความร่วมมือเจรจาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาล เชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ Road Show 4 ภาค
                       21 ต.ค.61 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส    นางพาตีเม๊าะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สานสัมพันธ์ 4 ภาค เยือนถิ่นมะนารอ  จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส   เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และก่อให้เกิดรายได้ผ่านกระบวนการท่องเที่ยวในชุมชน ที่ดึงเอานักท่องเที่ยวจากภายนอกพื้นที่ให้เข้าไปเยี่ยมเยือนเลือกซื้อสินค้า  และใช้บริการต่างๆ ในหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งชุมชนต้องมีการพัฒนาตนเองบนพื้นฐานอัตลักษณ์ ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่โดดเด่น    โดยยังมีระบบในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม  และยั่งยืน                                                                                  
                  นางพาตีเม๊าะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี    เยือนถิ่นมะนารอใน ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และด้านการบริหารจัดการตลาด   ทั้งเป็นการจับคู่ธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนนราธิวาส  เชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ  และเพื่อให้ผู้ประกอบการ  ผู้จำหน่ายสินค้าได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการและเจรจาธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่า เกิดจากฝีมือของคนในพื้นที่ที่มีเฉพาะในพื้นที่ 4 ภาค ของประเทศไทยและจังหวัดชายแดนใต้  จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงชาวมาเลเซียมาเที่ยวชมงาน จับจ่ายซื้อของฝากเป็นที่ระลึก และเลือกชิมอาหารรสชาติอร่อยภายในงาน
           
     สำหรับจัดงานครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ  ประกอบด้วย การออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนราธิวาส และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศไทย จำนวน ๑๖๐ บูท การเสริมความร่วมมือในการส่งเสริมช่องทางการตลาด OTOP ผลิตภัณฑ์ฮาลาล การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อก้าวสู่ AEC  รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาสด้วย 
             ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวม ๗ วัน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และผู้ผลิต ผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยในแต่ละคืนมีศิลปิน และดาราชื่อดังจากจอทีวีมาร่วมมอบความบันเทิง ประกอบด้วย ทับทิม อัญรินทร์ พลพล ฟิล์ม รัตรภูมิ วงพัทลุง คิง ก่อนบ่าย พีท พล หญิงธิติกานต์ อาร์สยาม.

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น