สำนักงานศึกษาธิการ จ.นราธิวาส จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการ จ.นราธิวาส จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส และจัดนิทรรศการ “สร้างทางเลือกการเรียนรู้ หลักสูตรอาชีพ”เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ของการศึกษาให้สูงขึ้น เน้นมีงานทำ โดยรูปแบบ 1 โรงเรียน 1 ห้องเรียน 1 รายวิชา

          (วันนี้) 11 ต.ค 61 ณ ลานพิกุล (หน้าตึก วจก.) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการ ผู้ว่าราชการแทนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส และจัดนิทรรศการ “สร้างทางเลือกการเรียนรู้ หลักสูตรอาชีพ” ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส กับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เขต 2 และเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนราธิวาส สำนักงานการศึกษาเอกชนนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ศูนย์การศึกษาพิเศษนราธิวาส โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 นราธิวาส โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ครู นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานมากกว่า 1,000 คน พร้อมจัดนิทรรศการของนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนที่สนใจได้เรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของสถาบันต่างๆ โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 – 11 ต.ค.

            ด้านนายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า การจัดโครงการฯในครั้งนี้มีเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือ ในภาพรวมของการศึกษาในพื้นที่นราธิวาส ผลสำฤทธิ์ของการศึกษาถ้าเทียบกับระดับประเทศแล้วถือว่าไม่ดีนัก จึงได้จัดลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาระหว่างขั้นพื้นฐาน การศึกษาอาชีวะ และการศึกษาระดับมหาลัยฯ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะร่วมยกระดับและพัฒนาการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลและความต้องการของประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักคือการยกผลสำฤทธิ์และเน้นให้เด็กเรียนจบไปแล้วมีงานทำ อีกทั้ง จ.นราธิวาส มีชุมชน สถานที่ สภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพตามหลักยุทธศาสตร์ชาติที่สมบูรณ์ โดยทางมหาวิทยาลัยสามารถโชว์ศักยภาพในความร่วมมือได้เป็นอย่างดีในความพร้อมที่มีอยู่เพื่อบูรณาการกับสถานศึกษาทุกหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นตัวจักรสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในนราธิวาส ให้สูงขึ้นได้

            “และที่สำคัญที่สุด ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้นำรูปแบบ 1 โรงเรียน 1 ห้องเรียน 1 รายวิชา เพื่อยกผลสำฤทธิ์ คือ โดยดูจากฐานเดิมของโรงเรียนว่าเป็นอย่างไร โดยเป็นฐานเหล่านี้มาพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาลง MOU ลงไปที่โรงเรียนแล้วทำร่วมกันว่าโรงเรียนนั้นๆมีความพร้อมมีความถนัดในเรื่องใดบ้าง เพื่อยกผลสำฤทธิ์ให้ตรงจุดและมากกว่าเดิม ซึ่งเชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่นราธิวาส โดยนักเรียนเรียนจบแล้ว ต้องมีผลการเรียนที่ดีขึ้นและต้องมีงานทำ. 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น