อบต.ไสไทย จ.กระบี่ จัดกิจกรรมตลาดนัดครอบครัวไสไทย ในวิถีพอเพียง

     องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดกิจกรรมตลาดนัดครอบครัวไสไทย ในวิถีพอเพียง เพื่อสนองนโยบายโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และดำเนินตามนโยบายจังหวัด กระบี่ปลอดโฟมและปลอดพลาสติก วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิด กิจกรรม ตลาดนัดครอบครัวไสไทย ในวิถีพอพียงโดยมีนายชญณัท ขยันการ นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญเลิศ ดำหาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายภูสิต น่าเยี่ยม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายสุชาติ หมีนุ้ย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ นายก่อเดช ยะลา สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ นายสมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไสไทย นายสมชาย เชี่ยวชาญ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กกต.จังหวัดกระบี่และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม 

     นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตลาดนัดครอบครัวไสไทย ในวิถีพอเพียง เพื่อสนองนโยบายโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี สร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย และส่งเสริมให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต อีกทั้งส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ซึ่งกิจกรรม ตลาดนัดครอบครัวไสไทย ในวิถีพอเพียง มีสินค้าในท้องถิ่นจำหน่ายมากมาย 
    
ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ขมิ้น ใบมะกรูด ถั่วพลู ผักบุ้ง ข้าวสังข์หยด กะปิ ปลาเค็มปลอดสารพิษ น้ำพริกกุ้งเสีบ ขนมด้วง ข้าวเหนียวแก้ว แป้งข้าวหมาก น้ำกระเจี๊ยบ น้ำอัญชัน น้ำมันมะพร้าสกัด และ ผลิตภัณฑ์จากกระจูด เป็นต้น โดยจะจัดขึ้นทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน ในเวลา 07.00 – 08.30 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย โดยขอความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ในการจำหน่ายสินค้า และสำหรับผู้ซื้อสินค้าขอความร่วมมือในการนำถุงผ้า กระเป๋า หรือตะกร้า นำมาใช้ใส่สินค้ากลับบ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน และเพื่อดำเนินการตามนโยบายจังหวัด กระบี่ปลอดโฟมและปลอดพลาสติก” No Foam – No Plastic ต่อไป
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น