สตูล เทศบาลคลองขุด เปิดอบรมโครงการหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ ดึงเยาวชน ครู และประชาชน ฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สตูล เทศบาลคลองขุด เปิดอบรมโครงการหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ ดึงเยาวชน ครู และประชาชน ฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ลดการสูญเสียในสถานการณ์ฉุกเฉิน
       
4ต.ค. 2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อาคารเอนกประสงค์บ้านหน้าเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมหมอหมู่บ้าน ตามพระราชประสงค์บ้านหน้าเมือง ซึ่งเป็นโครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนวัดหน้าเมือง ต.คลองขุด และประชาชนอาสาสมัครในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน
         นายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด กล่าวว่า โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ เกิดขึ้นจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ริเริ่ม โดยโครงการพระราชดำริด้านการแพทย์ และสาธารณสุขต่างๆ  เพื่อที่จะดูแลรักษาให้ราษฎรมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ให้ราษฎรสามารถพึ่งพิงตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุข ในการจัดตั้งโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เพราะทรงเห็นว่าความเจ็บป่วยของราษฎร เกิดจากการไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง การบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงไม่มีสถานพยาบาลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ ในครั้งนี้ มี อาสาสมัคร ในหมู่บ้านพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านหน้าเมือง ตำบลคลองขุด  ร่วมกับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนจากโรงเรียนวัดหน้าเมือง เข้ารับการฝึกอบรมด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การรักษาโรคอย่างง่าย เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือชุมชน และประชาชน ในหมู่บ้านของตนเอง นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่
         
สำหรับโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์  ได้รับการสนับสนุน จากโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อให้พี่น้องประชาชน และอาสาสมัคร มีความรู้ความเข้าใจ ด้านของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมุ่งเน้น การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ จากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และอุบัติเหตุ เพื่อช่วยเหลือเร่งด่วน ให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นคืนชีพได้ ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือ จากหน่วยกู้ชีพกู้ภัย หรือจากโรงพยาบาล ดังนั้นการอบรมหลักสูตรหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้อง  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในการช่วยเหลือผู้อื่น และปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือ เสียชีวิตได้ต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น