กฟผ. ให้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่ภาคใต้

กฟผ. ให้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
กฟผ. ให้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่ภาคใต้

กฟผ. ให้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนจังหวัดพังงาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าใหม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หากประชาชนและสื่อมวลชนมีข้องสงสัยสามารถติดต่อสายด่วน กฟผ. เบอร์ 1416 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. ) นายสัจจะ เห็นใจชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน นายวิมลไชย มงคล หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน นางอโนชา จงก้องเกียรติ หัวหน้ากองประสานสื่อสารสายงานหลัก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ พบสื่อมวลชนจังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จำนวน 40 คน ให้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า โครงการระบบส่งไฟฟ้าใหม่ (500 กิโลโวลต์) และการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องประชุม ร้านแดรี่ฮัท อำเภอเมืองพังงา
นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กล่าวว่า ปัจจุบันภาคใต้มีกำลังผลิตไฟฟ้า รวม 3,074 เมกะวัตต์ มาจากโรงไฟฟ้าขนอม 930 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าจะนะ ชุด 1 710 ชุด 2 766 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ากระบี่ 310 เมกะวัตต์ เขื่อนรัชชประภา 280 เมกะวัตต์ เขื่อนบางลาง 84 เมกะวัตต์ จากสายส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงจากภาคกลางมาสู่ภาคใต้ จำนวน 650 เมกะวัตต์ ซื้อไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 300 เมกะวัตต์ และมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 29 เมกะวัตต์ ในขณะที่ภาคใต้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2561 เวลา 19.04 น. จำนวน 2,644.3 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน กฟผ. ยังมีกำลังผลิตสำรองที่พึ่งได้อยู่อีก จำนวน 429.7 เมกะวัตต์ หาก กฟผ. ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าใหม่หรือเพิ่มกำลังผลิตให้มากขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ได้ ในปี 2565 ไฟฟ้าในภาคใต้ก็จะไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตก-ไฟฟ้าดับได้ หาก กฟผ. สามารถสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ ปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับก็จะหมดไป หรือไม่ กฟผ. ก็จะต้องสร้างระบบส่งไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อนำไฟฟ้าจากภาคกลางมาใช้ในภาคใต้เพิ่มมากขึ้น ส่วนจังหวัดที่ให้ไฟฟ้ามากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ปัจจุบัน คือ จ.สงขลา จ.ภูเก็ต และ จ.สุราษฏร์ธานี
นายสัจจะ เห็นใจชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน กล่าวว่า ปัจจุบัน กฟผ. กำลังดำเนินการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้ารองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ และเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความเกิดความมั่นคงมากที่สุด ขณะนี้ กฟผ. กำลังเร่งดำเนินการโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ และการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าขนาด 230 กิโลโวลต์ จากภาคกลางมายังภาคใต้
การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการในระยะที่ 1 จะแล้วเสร็จภายในปี 2562 ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ จอมบึง –บางสะพาน วงจรคู่ ระยะทาง 280 กิโลเมตร งานก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน 2 – สุราษฎร์ธานี วงจรคู่ ระยะทาง 314 กิโลเมตร งานก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน 2 - บางสะพาน วงจรคู่ ระยะทาง 3 กิโลเมตร งานก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ สุราษฏร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 วงจรคู่ ระยะทาง 186 กิโลเมตร ดำเนินจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อรองรับการขยายระบบส่งไฟฟ้า 4 สถานี กำลังดำเนินการก่อสร้างและขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์/230 กิโลโวลต์ ภูเก็ต 3 (แห่งใหม่) เพื่อเชื่อมกลับไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต์ ภูเก็ต 3 ด้วยสายส่ง 230 กิโลโวลต์ วงจรคู่ เพื่อรับสายส่ง 500 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี 2 จำนวน 2 วงจร 
ส่วนระยะที่ 2 จะแล้วเสร็จ ในปี 2565 โดยจะขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน 2 ขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ สุราษฏร์ธานี 2 ขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต์ หลังสวน เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในภาคใต้มีความมั่นคงประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างมีความสุขทุกวัน
นายวิมลไชย มงคล หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า การพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ปัจจุบัน กฟผ. ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งโรงไฟฟ้ากระบี่และโรงไฟฟ้าเทพา ซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อพลิงเนื่องจากกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามกับเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้การจัดจำทำจัดทำรายงานผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA ) โดยคณะกรรมการที่เป็นกลางและมีกระบวนการทำงานตามหลักสากลที่เป็นกลาง ซึ่งอาจจะให้เวลาดำเนินการประมาณ 2 ปี ในระหว่างนี้ กฟผ. ก็ต้องดำเนินการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้มั่นคงเพียงพอด้วยโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบส่งใหม่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่ง กฟผ. จะดำเนินการให้เกิดกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด และขอความร่วมมือทุกท่านใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด หากประชาชนและสื่อมวลชนมีข้องสงสัยสามารถติดต่อสายด่วนของ กฟผ. เบอร์ 1416 ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น