ถนนคนเดิน กระบี่ : “ถนนสีเขียว รักษ์โลก ห่วงใยผู้บริโภค ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติกใส่อาหาร

จังหวัดกระบี่เตรียมรับรางวัลด้านการสิ่งแวดล้อม จากสหประชาชาติ  ในขณะที่ถนนคนเดินเป็นพื้นที่ปลอดโฟมและพลาสติก 100 % ในปีนี้ และจะรุกขยายพื้นที่ให้คลอบคลุมทั้งจังหวัดในอนาคต
                วันที่ 28 ตุลาคม 2561  พันตำรวจโท หม่อมหลวง  กิติบดี   ประวิตร   ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เป็นประธานเปิด โครงการถนนคนเดิน กระบี่ : “ถนนสีเขียว รักษ์โลก ห่วงใยผู้บริโภค    ลด  ละ  เลิกใช้ถุงพลาสติก  และบรรจุภัณฑ์พลาสติกใส่อาหาร”   ณ   ถนนคนเดิน  กระบี่  โดยมีนาย นายวัฒนา    ธนาศักดิ์เจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ ในฐานะอดีตประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการถนนคนเดิน กระบี่  กล่าวต้อนรับ  นายสิริธร  จุลชู ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน  นายกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดโครงการ
 หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำองค์กรภาคเอกชน   สื่อมวลชน  และประชาชนร่วมเป็นเกียรติจำนวนมาก  มีขบวนวงค์ดุริยางค์โรงเรียนอำมาตย์พาณิชย์นุกูล  นำประธานและแขกผู้มีเกียรติ รณรงค์ การแจกถุงผ้า และถุงกระดาษ
 ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ ได้ผลักดันการเป็น Krabi Goes Green มาอย่างต่อเนื่อง  และในขณะนี้ภาคเอกชนภายใต้การนำของหอการค้าจังหวัดกระบี่ ได้ตระหนักในเรื่องนี้เข้ามาร่วมสนับสนุนและรณรงค์เรื่องการใช้บรรจุภัณฑ์ กล่องโฟมบรรจุอาหาร และกำหนดให้ถนนคนเดินกระบี่ ที่บริหารจัดการโดยหอการค้าจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่นำร่องต้นแบบในการไม่ใช้ก่องโฟม ซึ่งจากการดำเนินการมาตั้งอย่างต่อเนื่องทำให้ขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวปลอดโฟมแล้ว 100 %  และก้าวสู่การลดละเลิกใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกใส่อาหาร เพื่อให้กระบี่เป็นถนนสีเขียว เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ผู้ประกอบการค้ากว่า ๘๐%  เลิกใช้ถุงพลาสติก  บรรจุภัณฑ์พลาสติก  หันไปใช้ถุงผ้าและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาทดแทน   ความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายส่งผลให้จังหวัดกระบี่  ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัล “Global Low Carbon Ecological Scenic Spot” of “Sustainable Cities and Human Settlements Awards 2018 (SCAHSA 2018)” ซึ่งเป็นรางวัลจากองค์กรสหประชาชาติ  โดยจะมีการมอบรางวัลนี้ในงาน The 2018 Annual Session of Global Forum on Human Settlements (GFHS 2018) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร         ซึ่งในประเทศไทยมี จังหวัดกระบี่ และเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้นที่ได้รับรางวัล ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังต่อไป 
                 ด้าน นายสิริธร   จุลชู   ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ ในนามคณะกรรมการจัดงานโครงการถนนคนเดิน กระบี่ : “ถนนสีเขียว รักษ์โลก ห่วงใยผู้บริโภค  ลด  ละ  เลิกใช้ถุงพลาสติก  และบรรจุภัณฑ์พลาสติกใส่อาหาร”  โดยโครงการนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ได้เข้ามาเปิดสาขาในพื้นที่ชานเมือง ส่งผลให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเข้ามาในเขตเมืองลดลง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลและคนท้องถิ่น หอการค้าจังหวัดกระบี่จึงได้ผลักดันโครงการถนนคนเดินขึ้น   เริ่มดำเนินการในสมัยของท่านวัฒนา  ธนาศักดิ์เจริญ  ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่  โดยได้รับงบประมาณจังหวัด 1 ล้าน 8 แสนบาท เทศบาลเมืองกระบี่สมทบ 2 แสนบาท กระทรวงพาณิชย์จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผ่านทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ และคัดเลือกถนนคนเดิน กระบี่ให้เป็นย่านการค้าพาณิชย์ 1 ใน 4 จังหวัด นำร่อง และรณรงค์ให้เป็นถนนคนเดินปลอดโฟม จนได้รับรางวัลจากกรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรปลอดโฟม 100% ติดต่อกันมาทุกปี ในแต่ละปีจะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานหลายคณะ และเป็นต้นแบบในการรณรงค์ไม่ใช้บรรจุภัณฑ์กล่องโฟมใส่อาหาร  และหอการค้าทั่วประเทศนำไปเป็นต้นแบบดำเนินการในพื้นที่  และเมื่อดำเนินโครงการ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติกและผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารพลาสติก โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่มีอยู่ทั้งหมด 396 ราย  ซึ่งได้เริ่มโครงการเมื่อวันศุกร์ ที่ 5  ตุลาคม  2561 ที่ผ่านมา  จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการค้ากว่า 80% ที่ไม่ใช้ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติกในถนนคนเดิน กระบี่ และในรายที่ยังคงใช้อยู่จะปรับเปลี่ยนไปใช้วัสดุอื่นๆตามความเหมาะสม และจะเลิกใช้พลาสติกภายในสิ้นปี 2561
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น