นราธิวาส เปิดตลาดนัดของดีจังหวัดนราธิวาส (ตลาดประชารัฐของดีมะนารอ)-คลิป

นราธิวาส เปิดตลาดนัดของดีจังหวัดนราธิวาส (ตลาดประชารัฐของดีมะนารอ) และการจัดแสดงผลงานคณะทำงานสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส
   (วันนี้)21ต.ค.61 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเดิม) ต.บางนาค อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดของดีจังหวัดนราธิวาส (ตลาดประชารัฐของดีมะนารอ) และการจัดแสดงผลงานคณะทำงานสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าชุมชนของจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดกิจกรรมตลาดนัดของดีจังหวัดนราธิวาส และการจัดแสดงผลงานคณะทำงานสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและกิจกรรมเด่นของชุมชนท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว เพิ่มรายได้และช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยว และแสดงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาส
      ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในประการที่ 3 เรื่อง “ชุมชนอยู่ดี มีสุข” ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน ผ่านการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นที่มาของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น