รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายแดน-ด้านความมั่นคง(มีคลิป)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและด้านความมั่นคงและตืดตามคืบหน้าการพัฒนาชายแดน
  (วันนี้) 10 ต.ค 61 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ด่านศุลกากรตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและรับฟังปัญหาชายแดนที่ อ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ก และ อ.แว้ง จ.นราธิวาส เพื่อไปเข้าที่ประชุมใหญ่ในกระทรวงเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภายหลังพบเรือเฟอร์รี่ข้ามแดนไทย – มาเลเซีย เสียบ่อยจนสร้างปัญหาในการข้ามฟากของพี่น้องประชาชนทั้ง 2 ประเทศ โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ด่านศุลกากรตากใบ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ด่านศุลกากร อ.แว้ง เจ้าหน้าที่ป่าไม่จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากรตากใบ สุไหงโก-ลกและแว้ง นายอำเภอสุไหงโก-ลก แว้ง และตากใบ ปภ.และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 60 คน 
 นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รายงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า จังหวัดนราธิวาส เป็นประตูสู่อาเซียนทางทิศตะวันออกของประเทศมาเลเซียและยังเชื่อมโยงไปยังประเทศสิคโปร์ อินโดนีเซีย และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จ.นราธิวาสมี 13 อำเภอ 77 ตำบล 589 หม่บ้าน 12 เทศบาล 72 อบต. ประชากร 789,618 คน มีด่านถาวร 3 ด่าน คือ ด่านตากใบ ด่านสุไหงโก-ลก และด่านบูเก๊ะตา อ.แว้ง มีมูลค่าการค้าขายชายแดนปี 2560 ประมาณ 4,238.47 ล้านบาท มีท่าอากาศยานนราธิวาส ให้บริการบินตรงระหว่างกรุงเทพฯกับนราธิวาส วันละ 2 เที่ยว มีผู้โดยสารปีละกว่า 100,000 คน  
โดยในห้วงที่ผ่านมาจังหวัดนราธิวาสร่วมกับภาคส่วนต่างๆดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองชายแดนนราธิวาสอย่างต่อเนื่อง แต่ยังประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานมาเป็นระยะๆ ส่วนความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนนราธิวาสในแต่ละพื้นที่ประกอบด้วย
1.การพัฒนาด่านชายแดนบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านบูกิตบูหงา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยเปิดจุดผ่านแดนถาวรจนแล้วเสร็จ 
 2.การพัฒนาด่านชายแดนตากใบ ซึ่งเป็นด่านศุลกากรทางทะเลอยู่ติดเขตแดนไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซียตรงข้ามกับท่าปึงกาลันกูโบว์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีแม่น้ำสุไหงโก-ลกเป็นเส้นกั้นเขตแดน ระยะทางเกือบ 80 กม.รถยนต์ต้องข้ามฝั่งด้วยแพขนานยนต์ ซึ่งมีประเทศละ 1 ลำ เท่านั้น ผลัดกันขนคนและสินค้าอย่างละครึ่งชั่วโมงใช้มานานกว่า 20 กว่าปี และมีปัญหาต้องทำการซ่อมแซมตลอด โดยขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้งบประมาณของ อบจ.จำนวน 38 ล้านบาท สำหรับการจัดหาเรือมาทดแทน นอกจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก แห่งใหม่บริเวณด่านเกาะสะท้อน อ.ตากใบ เพื่อการขนส่งทางบก ซึ่งปัจจุบันฝ่ายไทยโดยกรมทางหลวงได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จ และได้ส่งแบบไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อตรวจสอบแบบรายละเอียด (Detel Design) แต่ทางประเทศมาเลเซียไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อแบบแต่อย่างใด จึงไม่สามารถขอความเห็นคณะกรรมการด้านเทคนิคระหว่างไทยกับมาเลเซียได้ คาดว่าใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณ 5,500 ล้านบาท 
3.การพัฒนาด่านชายแดนสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่บริเวณสะพายไทย-มาเลเซีย ข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก ติดกับชุมชนรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ที่มีเดินทางไปมาหาสู่ทำการค้าระหว่างกันเป็นระยะเวลานานที่เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งทั้งรถยนต์และรถไฟ มีมูลค่าการค้าขายสูงสุดของจังหวัดนราธิวาส แต่ปัจจุบันค่อนข้างแออัดการเดินทางใช้เวลานาน จึงจำเป็นต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแห่งที่ 2 ที่สุไหงโก-ลก ซึ่งปัจจุบันทางมาเลเซียได้ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ แต่ไม่ได้ส่งแบบมาให้ประเทศไทยตรวจสอบ ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เมืองสุไหงโก-ลกเป็นเป้าหมายพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลางการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่นยืน ซึ่งทางคณะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยจะนำข้องสรุปต่างๆเพื่อนำไปหารือในที่ประชุมใหญ่เพื่อแก้ปัญหาและมอบนโยบายการพัฒนาต่อไปในอนาคต.                                   

ภาพ/ข่าว ซาการียา  ดอเลาะ  จ.นราธิวาส 
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น