นราธิวาส แถลงข่าว เปิดตัวแอพพลิเคชัน Nara Plus เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0

จังหวัดนราธิวาส แถลงข่าว เปิดตัวแอพพลิเคชัน Nara Plus  เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง มาใช้ในกระบวนการผลิตเสริมศักยภาพการแข่งขัน           

ณ ห้องประชุมนราทัศน์ฮอล โรงแรมอิมพีเรี่ยล อ.เมืองนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการแถลงข่าวการเปิดตัว NARA - PLAS Application ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0 กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ จำนวน 50 ราย ครั้งแรกในจังหวัดนราธิวาส โดนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนราธิวาส ยังมีจุดอ่อนและปัญหาอุปสรรคหลายประการที่ทำให้ความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างน้อย ได้แก่ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ล่าสมัย ขาดเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม โดยเฉพาะด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้ผู้ประกอบการขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจในระดับจังหวัดอ่อนแอ ดังนั้น ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนเหล่านั้น ควรได้รับการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย การยกระดับการผลิตสินค้าเข้าสู่ระบบมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการได้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การพัฒนาที่เรียกว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”   
             นางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0 กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งแอปพลิเคชัน Nara Plus จะมีส่วนช่วยพัฒนาผู้ประกอบให้มีศักยภาพ ความสามารถก้าวทัน Thailand 4.0 ทำให้มีรายได้ สร้างอาชีพ สร้างตลาด อีกทั้งได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงสินค้าทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลที่มอบให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ มุ่งสู่การพัฒนาที่เรียกว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบทันสมัย สวยงามมีมาตรฐาน ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงผู้ขายโดยตรง มีราคาที่ไม่สูง ไม่ผ่านคนกลางและสามารถเลือกสินค้าได้มากและตรงตามที่ผู้ซื้อต้องการตรงจุดมากขึ้น เป็นช่องทางการซื้อขายทางออนไลน์ที่สะดวก สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
              ทั้งนี้ Nara Plus จะเป็นแอปพลิเคชัน เดียวของจังหวัดนราธิวาส ที่รวมการซื้อ-ขาย สินค้าคุณภาพ สินค้าเด่น สถานที่ท่องเที่ยว การบริการอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งผลการดำเนินงาน ในปีนี้ (2561) ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อม จำนวน 50 ราย ส่วนในปีต่อไปจะมีการต่อยอดให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยสามารถรองรับการบริหารจัดการ 5 หมวดสินค้าในแอพพลีเคชั่นเดียว เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1.หมวดสินค้าประเภทอาหาร 2.หมวดสินค้าประเภทเครื่องดื่ม 3.หมวดสินค้าประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 4.หมวดสินค้าประเภทของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก 5.หมวดสินค้าประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร.


ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น