กระบี่เปิดตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้จังหวัดกระบี่ “Krabi Art & Culture Market รองรับงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติกระบี่

กระบี่เปิดตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้จังหวัดกระบี่     “Krabi  Art & Culture Market รองรับงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติกระบี่
   28 กันยายน 2561 เวลา 18.30 นาฬิกา ที่ลานประติมากรรมไม้มะหาด  ริมเขื่อนปากน้ำ จังหวัดกระบี่ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เปิดงานโครงการตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้จังหวัดกระบี่ ซึ่ง เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกระบี่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมได้ถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ใช้เป็นเวทีการเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ระหว่างการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ย์  2018 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา  4 เดือน)   และเพื่อเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรม   
 ภายในงานมีนิทรรศการศิลปะของศิลปินรับเชิญ  การสาธิตภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ศิลปะของเครือข่ายภูมิปัญญา ฐานการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการออกบูธจำหน่ายอาหารอร่อยเมืองกระบี่ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดขึ้น 
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน  นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่  กล่าวว่า      นโยบายสำคัญของรัฐบาลต้องการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัวชุมชน  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ  เกษตรกร   กลุ่มเป้าหมายให้มีรายได้เพิ่มขึ้น   โดยนำมิติทางวัฒนธรรมมาบูรณาการ  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน   การทำงานร่วมกันกับเครือข่าย   นำเรื่องราว ศิลปะ  นำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ   เชื่อมต่อกับสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชน  ศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้จังหวัดกระบี่ แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถนำวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมมาเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน และสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ในอนาคต การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะก่อให้เกิดการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น นำประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนมาเชื่อมต่อกับสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านรายได้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป    โครงการตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดกระบี่  เปิดทุกวันศุกร์  เสาร์  จนถึงเดือนตุลาคม  เพื่อรองรับงาน ตุลาคม  เพื่อรองรับงานศิลปะนานาชาติที่จะมีขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย
//////////////วีดีโอ แนะนำ//////////// -----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น