กฟผ.มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมและส่งมอบกล้าไม้ และร่วมปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อสร้างรายได้ให้ กับชุมชนในจังหวัดบึงกาฬ

กฟผ.มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมและส่งมอบกล้าไม้และร่วมปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อสร้างรายได้ให้
กับชุมชนในจังหวัดบึงกาฬ

 กฟผ.มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมส่งมอบกล้าไม้และ
ร่วมปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลไคสี ตามโครงการเพาะต้นกล้าไม้
โตเร็วสร้างรายได้ให้กับชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
ในอนาคต โดย กฟผ. ร่วมกับการยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนิน
โครงการ

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่  นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ร่วมมอบเงิน และมอบพันธุ์กล้าไม้
โตเร็วให้ชุมชน 9 ชุมชนๆ ละ 56,700 บาท ที่เข้าร่วมโครงการเพาะกล้าไม้โตเร็ว สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน ผ่านนายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ประธานคณะอนุกรรมการ CSR และอดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัดประธานเปิดกิจกรรมแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และร่วมปลูกต้นไม้โตเร็ว คือต้นกระถินเทพณรงค์ จำนวน 5 ไร่ ร่วมกับชุมชนและทีม กฟผ. ณ บริเวณโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ ม.1 ต.ไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการการยางแห่งประเทศไทยฯ   กล่าวว่า ขอขอบคุณ กฟผ. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้จัด
โครงการดีๆเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในครั้งนี้ พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้โตเร็ว  ตามโครงการเพาะชำกล้าไม้ ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา จะทำให้กลุ่มเกษตรมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากรายได้จาการทำสวนยางพารา

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ชพมม.กล่าวว่า กฟผ.ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าให้มั่นคงเพียงพอ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมและชุมชนตลอดมา โครงการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็วสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน เป็นโครงการที่ กฟผ.ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย  (กยท.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการ โดยสนับสนุนกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตกรในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอศรีวิไล อำเภอพรเจริญ  และอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินโครงการฯ โดยสนับสนุนการปลูกต้นกระถินเทพณรงค์ และต้นกระถินเทพาเพราะเป็นต้นไม้โตเร็วสามารถนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ประตู หน้าต่าง วงกบ และเป็นแนวรั้วกันลมได้ ซึ่ง กฟผ.ได้ลงนามในสัญญาระหว่าง กฟผ.กับชุมชนไปแล้วเมื่อวันที่  21 มีนาคม 2561 มีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น เป็นเงิน 4,666,500 บาท โดย กยท.สนับสนุนเมล็ดพันธุ์กระถินเทพณรงค์ และกระถินเทพา มูลค่า 341,100 บาท ปัจจุบันความก้าวหน้าโครงการในภาพรวม 85% มีการมอบเงินสนับสนุนโครงการมีการเพาะพันธ์ุกล้าไม้และได้ทยอยปลูกในพื้นที่เป้าหมายแล้ว ทั้ง 9 พื้นที่ และ กฟผ.มั่นใจว่าต้นไม้โตเร็วเหล่านี้จะเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในอนาคตอย่างน่าพอใจ


-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น