ลูกเสือจิตอาสา ชายแดนใต้ ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ สนามบินบ้านทอน

ลูกเสือจิตอาสา ชายแดนใต้ ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ สนามบินบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส
       
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ สนามบินบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส  จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม จากสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ ประชาชนชาวไทยมุสลิม ที่เดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยมีภารกิจช่วยยกกระเป๋า อำนวยความสะดวกต่างๆ  เก็บขยะในพื้นที่  และการช่วยเหลือพยาบาล (การพยาบาลเบื้องต้น)  ในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561
     
 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ตระหนักในความจำเป็นและความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จึงมีแนวคิดริเริ่มกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนไทยมุสลิมในการประกอบพิธีฮัจญ์ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำความดีมีจิตอาสามีความสามัคคีอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม  ณ สนามบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และเปี่ยมไปด้วยความยินดี ในการให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมรับผู้ที่กลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย                         

ภาพ/ข่าว  ซาการียา  ดอเลาะ  จ.นราธิวาส 0936193807
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น