จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน (นักกอรี) ส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุร–อ่าน ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม(มีคลิป)

จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน (นักกอรี)
ส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
             ณ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน (นักกอรี) ประเภทเยาวชนชาย - หญิง และประชาชนชาย – หญิง จังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้เข้าประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน เข้าร่วมกิจกรรม

           ซึ่ง การประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้อ่านคัมภีร์อัลกุรอาน (นักกอรี) ได้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยสำนักงาน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ถือเป็นองค์กรที่สำคัญในการเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม ซึ่งองค์กรศาสนา ผู้นำศาสนา มีบทบาทสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมและวางแผนการพัฒนาจังหวัดเชิงยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ร่วมกับทางราชการ ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปประธรรมมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน
            ด้านนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน กิจกรรมสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ การประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน (นักกอรี) ดำเนินการในระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2561 โดยมีผู้สมัครเข้าประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน จำนวน 52 ราย แบ่งเป็นประเภทเยาวชนชาย - หญิงจำนวน 26 ราย และประเภทประชาชนชาย - หญิง 26 ราย

            สำหรับรางวัลในการประกวดประเภทเยาวชนชาย - หญิง รางวัลชนะเลิศมี 2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัลๆละ 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติบัตรในทุกรางวัล และประเภทประชาชนชาย - หญิงรางวัลชนะเลิศ มีจำนวน 2 รางวัลๆละ 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัลๆละ 3,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติบัตรในทุกรางวัล ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดประจำปีงบประมาณ 2561

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น