กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4ที่ทันสมัยที่สุด รับไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ

กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 จังหวัดขอนแก่น

กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4ที่ทันสมัยที่สุด รับไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ

            วันที่ 5 กันยายน  2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานเปิดและรับมอบสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ที่ 3 ถนนมะลิวัลย์  ตำบลโสกม่วง
 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ผู้บริหาร กฟผ. นายสุรพงษ์ รังษีสมบัติศิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างระบบส่ง  นายวรพจน์ อินทร์ทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการ
ระบบส่ง และ นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์   ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า 
 โดยมีนายบุญส่ง จีราระรื่นศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ  นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง  ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานกฟผ.   หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ชุมชน ในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีและเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก
ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน จังหวัดขอนแก่นก็เช่นเดี่ยวกัน
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกด้านสูงถึง 4 เปอร์เซ้นต์ การเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง
ขอนแก่น 4 ในวันนี้ จึงมีความสำคัญในด้าน
พลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาประเทศชาติ
อย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ชาวจังหวัดขอนแก่น
มีความภาคภูมิใจ และดีใจ ขอให้ชาวขอนแก่นร่วมกันดูแลรักษาให้สถานีไฟฟ้าฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุกต่อไป และขอขอบคุณ กฟผ.ที่มุ่งมั่นในการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดมาและตลอดไป

       นายสุรพงษ์ รังษีสมบัติศิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างระบบส่ง กฟผ.เปิดเผยว่า สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 มีเนื้อที่ประมาณ 194 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ
จังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรับไฟฟ้าจาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไชยะบุรีใน สปป.ลาว กำลังผลิต 2,285 เมกะวัตต์ (จำนวน 7 เครื่อง) เพื่อเข้าระบบส่งของ กฟผ. บริเวณจังหวัดเลย ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง 500,000โวลต์ ท่าลี่ และส่งไฟฟ้าต่อไปยัง
สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 ด้วยเสาวงจรคู่ระยะทาง 173 กิโลเมตร  โดยมีอุปกรณ์หลักคือ อาคารพร้อมอุปกรณ์ 500,000 โวลต์ GIS, อาคารพร้อมอุปกรณ์ 230,000โวลต์ GIS ,หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 500/230 kV.ขนาด 1,000 MVA จำนวน 1 ชุด , สายส่งไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 500,000 โวลต์ และระบบควบคุมพร้อม
ป้องกันสถานีไฟฟ้าแรงสูง

            ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง
ขอนแก่น 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงและความเชื่อถือได้ให้กับระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และประเทศไทย ใช้รองรับการขยายตัวของ
การใช้พลังงานฟ้าในภาคอุตสาหกรรม ส่วนไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้งานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะถูกส่ง เข้าระบบส่งไฟฟ้า
ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ไปยังภาคกลาง ซึ่งทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคง เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และภาคธุรกิจ
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น