พิธีปิดการลาดตระเวนร่วม ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 36 (มีคลิป)

พิธีปิดการลาดตระเวนร่วม ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 36
           ณ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา บ้านบูเก๊ะตา ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พันโท มูฮัมหมัด ราซิดี บิน อับดุลราซีด ผู้บังคับกองพันชายแดนที่ 5 รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย และ พันโทชัยพิพัฒน์ อินทรเทพ รองผู้บังคับชุดควบคุมป้องกันชายแดนของฝั่งไทย ร่วมกันเป็นประธานในพิธีปิดการลาดตระเวนร่วมตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 36 พื้นที่ B (ยะลา – เปรัค) และพื้นที่ C (นราธิวาส – กลันตัน) ที่ได้ทำการลาดตระเวนไปแล้วเมื่อห้วงวันที่ 5 ก.ย.2561 ถึง วันที่ 18 กันยายน 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น 102 กิโลเมตร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพลจากทั้ง 2 ประเทศ ร่วมในพิธี 
         การลาดตระเวนร่วมตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เป็นความร่วมมือทางทหารในระดับภูมิภาค โดยกองพลทหารราบที่ 2 ของประเทศมาเลเซีย และกองพลน้อยตำรวจหน่วยปฏิบัติการทั่วไปภาคเหนือ ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย และฝ่ายไทย โดยกองพลทหารราบที่ 5 / กองกำลังเทพสตรี เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกำลังเข้าร่วม และมีสำนักคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นผู้ประสานงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานร่วมกันของกองทัพบกไทยและกองทัพบกมาเลเซีย ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ที่ทั้งสองประเทศได้มีความร่วมมือกันในอันที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งสองประเทศ ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนต่อไป 
         ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีแนวพรมแดนติดต่อกันยาวประมาณ 647 กิโลเมตร ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับท้องถิ่นประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศมีความผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตทั้งในลักษณะของเครือญาติ ศาสนา วัฒนธรรม มีการเดินทางไปมาหาสู่กัน ตามช่องทาง/ท่าข่าม ทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่เป็นประจำ จึงเป็นช่องทางให้กลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายได้แสวงประโยชน์จากสภาวะการณ์ดังกล่าวในการกระทำสิ่งผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบนำบุคคลต่างด้าวสัญชาติต่างๆ เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบขนสินค้าหลบหนีภาษี การค้ายาเสพติดข้ามชาติ เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงตามชายแดนของทั้งสองประเทศตามมา ซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น จำเป็นที่ทั้งสองประเทศจะต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิด  
        ด้าน พันโทชัยพิพัฒน์ อินทรเทพ รองผู้บังคับชุดควบคุมป้องกันชายแดนของฝั่งไทย กล่าวว่า หลักๆแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันไทย-มาเลเพราะว่าเป็นภารกิจอยู่แล้วซึ่งเราได้ทำภารกิจทำหมด 14 วัน ทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซียก็ทำงานเข้ากันได้ดีเพราะจริงๆแล้วก็มีความเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วการพบปะของกำลังพลฝั่งไทยที่นี้เขาก็พูดภาษามาเลได้ทำให้เกิดความเข้าใจกันและเดินไปด้วยกันได้อย่างไม่มีปัญหา

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
********วีดีโอ แนะนำ*********** -----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น