นราธิวาสเชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 43

นราธิวาสเชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561   ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่  17-26 กันยายน 2561 นี้  ปีนี้ทุกกองงานพร้อมใจจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา   เผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสความภาคภูมิใจของชาวนรา  ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

                ณ บริเวณซุ้มนิทรรศการสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส    ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5) อ.เมือง จ.นราธิวาส  โดยมีนายธรรมรงค์   คงวัดใหม่   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขำ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  นางรัตนา  ถิระโชติ  เกษตรจังหวัดนราธิวาส  นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส   นายชุมสาย เทปลิบ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ร่วมแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี 2561    ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาสที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518   สืบทอดกันเป็นปีที่ 43   โดยชาวนราธิวาสได้ร่วมจัดขึ้นในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ในรัชกาลที่ 9  พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน  ณ  พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรในจังหวัดนราธิวาส   อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  การเรียนรู้ในด้านต่างๆแก่ประชาชน และการเผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

           งานของดีเมืองนราปีนี้ ปี2561  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26  กันยายน  2561   ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  ภายในงานประกอบด้วย กองงานริ้วขบวนแห่ทางบกจำนวน 16 ริ้วขบวน และพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา ปี 2561   ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2561 ในเวลา 16.30 น.

            ในปีนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่   กองงานวันลองกอง   ชึ่งมีการจัดนิทรรศการ “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรแนวใหม่ ก้าวไกล 4.0  ” ซึ่งเป็นการนำผลงานโครงการพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จและมีการขยายผลสู่เกษตรกรชาวนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความอยู่ดี  มีสุข ทั้งด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และด้านสาธารณะสุข   จาก 29 หน่วยงาน    การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันเสียบยอดลองกองของยุวเกษตรในโรงเรียน  การตอบปัญหาทางการเกษตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา     การแข่งขันจัดกระเช้าผลไม้  และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร    โดยวันที่ 26 กันยายน 2561  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดด้านต่างๆ  และทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการงานวันลองกองด้วย   กองงานประชันเสียงนกเชาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   จัดขึ้นในวันที่ 25-26 กันยายน 2561   มีการแข่งขัน  4  ประเภท ได้แก่ เสียงเล็ก  เสียงกลาง   เสียงใหญ่  และดาวรุ่ง  ซึ่งมีนกทั้งในประเทศไทย  และต่างประเทศส่งเข้าประกวด  เข้าร่วมแข่งขันประมาณ 1,000 นก   ภายในงานจะจัดให้มีการสาธิตการทำกรงนกและเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงนกด้วย 

            กองงานศิลปาชีพและกระจูดจัดนำเสนอนิทรรศการ   “ศิลปาชีพก้าวไกล คือกำไรของแผ่นดิน .” มีการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประเภท ปาหนัน  ย่านลิเภา  ใบลาน กระจูด ผ้าทอนราธิวาส  และเรือกอและจำลอง  การสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ การสาธิตและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น กองงานแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง   และเรือคชสีห์  ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย   และขบวนแห่ทางน้ำที่สวยงามตระการตา  จะจัดขึ้นในวันที่ 20-23 กันยายน 2561  ณ พลับพลาหาดนราทัศน์  อ.เมือง จ.นราธิวาส   สำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561  ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี    เป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศ    นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาวนราธิวาส    และนิทรรศการของดีเมืองนรา  ซึ่งจะจัดแสดงเรื่องราวผ้าทอนราธิวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท๊อป  สินค้าราคาถูก และธงฟ้าราคาประหยัด   การสาธิตอาหารและขนมโบราณ  และตื่นตาตื่นใจกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ล้ำค่า และตื่นตาตื่นใจกับการแสดงดนตรี ของนักร้องชื่อดังทุกค่ำคืน

         นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าในปีนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา  ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาชมงานจะได้รับความรู้  ความบันเทิง   ความสนุกสนาน  และอิ่มอร่อยกับผลไม้นานาชนิด  โดยเฉพาะลองกอง  ซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของนราธิวาส     และขนม อาหารโบราณที่หาทานได้ยาก   นอกจากนี้สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ในจังหวัดนราธิวาส  ได้อีกด้วย   ในส่วนของความปลอดภัยนั้น เจ้าหน้าที่ทั้ง 3  ฝ่าย  ได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด  ตลอดทั้งการจัดงานฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวงาน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น