กฟผ.- เทศบาลบางกรวย จัด “กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 22” เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส

กฟผ.- เทศบาลบางกรวย จัด “กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 22”
เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ในเขต กทม. และปริมณฑล

กฟผ. ร่วมกับเทศบาลเมืองบางกรวย จัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล “กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 22” โดยได้รับการตอบรับจากนักวิ่งกว่า 2,000 คน ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งร่วมบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และศึกษาในโรงเรียนบริเวณรอบ กฟผ. ในเขต กทม. และปริมณฑล จำนวน 26 แห่ง 

   (2 กันยายน 2561) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดิน-วิ่ง การกุศล “กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 22” (EGAT 22nd Charity Green Run) โดยมีนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ กฟผ. ในฐานะประธานชมรมวิ่ง กฟผ. และคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชมรมกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพ กฟผ. และเทศบาลเมืองบางกรวย เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องประจำทุกปี แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ วิ่งมินิมาราธอนทางราบ และขึ้นอาคารจอดรถ 2 อาคาร ระยะทาง 10 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพทางราบ ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้วิ่งผ่านเส้นทางภายในสำนักงานใหญ่ กฟผ. ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรื่นด้วยต้นไม้ และผ่านอาคารสำนักงาน กฟผ. ที่ได้รับการออกแบบสร้างให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่เข้าเส้นชัย 5 อันดับแรก ทั้งประเภทชายและหญิง จะได้รับรางวัลเงินสด และ Gift Voucher รวมทั้งยังมีรางวัลสำหรับนักวิ่งแฟนซีอีกจำนวน 20 รางวัล และผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับข้าวกล้อง 1 กิโลกรัม พร้อมถุงผ้าลดโลกร้อน อย่างไร 
ก็ตาม งานดังกล่าวมิได้มุ่งเน้นการแข่งขัน แต่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอย่างแท้จริง 

สำหรับผลการแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-3 ทั้งประเภทชายและหญิง มีดังนี้
ประเภทชาย อันดับ 1 นายสุทัศน์ กัลยาณกิตติ
อันดับ 2 นายอุ้มยศ กิจอุดม
อันดับ 3 นายนรินทร์ แก้วสมพักดิ์ 

ประเภทหญิง อันดับ 1 น.ส. กรรณิกา สุวรรณมาโจ
อันดับ 2 นางกัญ คูสุวรรณ
อันดับ 3 น.ส.ชนิดา ประชาศิลป์ชัย

โดย กฟผ. ได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 ทุน ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. ในเขต กทม. และปริมณฑล จำนวน 26 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2 แสนบาท ส่วนรายได้ที่เหลือจะบริจาคเพื่อการกุศลอื่น ๆ ต่อไป โดยที่ผ่านมา นับตั้งแต่การจัดงานเดิน-วิ่ง กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งแรก ในปี 2534 จนถึงปัจจุบัน กฟผ. ได้มอบเงินจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ รวมแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.2 ล้านบาท 

“ทั้งนี้ กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และประชาชนตลอดมา ควบคู่กับภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้า เพื่อความสุขของคนไทย” นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในที่สุด
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น