โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง จัดโครงการเปิดรั่วโรงเรียน( Open House ) ประจำปีการศึกษา2561

โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง จัดโครงการเปิดรั่วโรงเรียน( Open House ) ประจำปีการศึกษา2561
       ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง หมู่ 2 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส นาย อาแว สะมะแอ ศึกษานิเทศฯ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดรั่วโรงเรียน( Open House ) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายทำนุ อาแวกะจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง ข้าราชการทุกหน่วยงาน คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน คณะครู นักเรียนจาก 9 โรงเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอสุคิริน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 
         สำหรับกิจกรรมภายในโครงการเปิดรั่วโรงเรียน (Open House)ประจำปีการศึกษา 2561ครั้งนี้มีการสาธิตการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบ Open Approach  การจัดแสดงนิทรรศการโดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะครูจาก 9 โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
         วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ เผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน และเพื่อเสริมเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอีกด้วย                              ภาพ/ข่าว ซาการียา  ดอเลาะ  จ.นราธิวาส 
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น