สภ.ทรายขาว กระบี่ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองทุ่งสง "โครงการบ้านบ่อม่วงสีขาว(นำร่อง)ปลอดยาเสพติด"


สภ.ทรายขาวต้อนรับคณะเทศบาลเมืองทุ่งสง  "โครงการบ้านบ่อม่วงสีขาว(นำร่อง)ปลอดยาเสพติด"
     วันที่ 25 ส.ค.61 เวลา 09.00 - 12.00 น. พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.ทรายขาว จ.กระบี่ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วิโรจน์ โรจน์พัฒนสุข ปฏิบัติราชการ รอง สวป.สภ.ทรายขาว เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ, นายอนุชา หลานเด็น กำนันตำบลทรายขาว, คณะผู้แทน/แม่บ้านของ ม.1 บ้านห้วยลึก และผู้แทนเทศบาล ต.ทรายขาว 
     ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งนำโดยนางอุไรวรรณ คำนวนกิจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทุ่งสง นศ. และนายประภาส ชูภักดี ประธานเครือข่ายสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนเมืองทุ่งสง พร้อมคณะองค์กรแม่บ้าน/สตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 60 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ มัสยิดบ้านห้วยลึก ม.1 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่      
     ทั้งนี้ ผกก.สภ.ทรายขาว เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทาง "โครงการบ้านบ่อม่วงสีขาว(นำร่อง)ปลอดยาเสพติด" ซึ่งเป็นความประสงค์ของคณะจากเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ขอรับฟังการบรรยายโครงการฯ เพื่อนำแนวทางดังกล่าวไปบูรณาการปรับใช้ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ทุ่งสงให้มากที่สุุด ซึ่งมีผู้แทนข้าราชการตำรวจจาก สภ.จุฬาภรณ์ นศ.เข้าร่วมรับฟัง
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น