สตูลจัดโครงการท้องถิ่นอาสา "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"(มีคลิป)

สตูล อบต.กำแพง โครงการท้องถิ่นอาสา "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"
          วันนึ้7ส.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง พร้อมโต๊ะอิหม่ามม.7 และจนท. ร่วมโครงการท้องถิ่นอาสา "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ประชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสร่วมใจถวายของขวัญแด่พระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสครบรอบวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพสร้างกูร และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ในสถานที่สาธารณะขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในโครงการท้องถิ่นอาสา"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" เพื่อแสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมตั้งปณิธานที่จะทำความดีด้วยการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมมือกันลดปัญหาโลกร้อน โดยเริ่มที่ตนเองและท้องถิ่นของตนต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น