โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อำเภอสุไหงปาดี (มีคลิป)

โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ (กิจกรรมร้องเพลงชาติ) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อำเภอสุไหงปาดี

           18 ส.ค.61 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ดร.กอบภณ แสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ (กิจกรรมร้องเพลงชาติ) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อำเภอสุไหงปาดี โดยมี  นายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี นายสรสรร ดุลมนัส ผู้นวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน คณะครูจากโรงเรียนตาดีกา และนักเรียนโรงเรียนตาดีกาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก 

           การจัดโครงการครั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี ร่วมจัดโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ (กิจกรรมร้องเพลงชาติ) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อำเภอสุไหงปาดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้การร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง ให้เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดมีระเบียบ วินัย สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

         โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดีรับผิดชอบในการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างและกองร้อยทหารพรานในพื้นที่ช่วยอำนวยการรักษาความปลอดภัย                     

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น