นราธิวาสจัดกิจกรรมเวทีชาวบ้านกำปงตักวาขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่

นราธิวาสจัดกิจกรรมเวทีชาวบ้านกำปงตักวาขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่

            ที่สำนักงาน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานกิจกรรมเวทีชาวบ้ากำปงตักวาระดับตำบลในพื้นที่ ตำบลลำภูอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา อิหม่ามประจำมัสยิด และพี่น้องประชาชน ทั้งไทยพุทธและมุสลิมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

            นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรม เวทีชาวบ้านตำบลกว่าระดับตำบล เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชุมชนโดยให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยใช้หลักศาสนาในการดำเนินชีวิตภายใต้หลักศาสนาที่บริสุทธิ์ โดยการร่วมมือกันของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ในการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง อันจะนำสู่ความ สันติสุขที่ยั่งยืนต่อไป
       
  ความสันติสุขของในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ คือผู้แทนของประชาชนในพื้นที่จะช่วยกันนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยใช้การสร้างตักวาความสงบสุขให้เกิดโดยใช้โดยใช้แนวทางศาสนา และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้

          สำหรับกิจกรรมในวันนี้รัฐมีบทบาท ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชุมชนให้กับผู้นำชุมชนทั้ง4เสาหลักโดยให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกันสร้างความเข้าใจเพื่อนำสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น