อบต.ไสไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน จัดฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน จัดฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ ประจำปี 2561
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณท่าเทียบเรือบ้านอ่าวน้ำเมา หมู่ที่ 5 ตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ โดยมีนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวรายงาน มีนายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ นายธีรวุฒิ ชูศิลป์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ นายเปลี่ยนประสพ ขาวนวล หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ พพ.2 (สุสานหอย) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่)กรมประมง
โรงพยาบาลกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ กู้ภัยมูลนิธิประชาสันติสุข กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา ชมรมวิทยุสมัครเล่น AR รักษ์กระบี่ รพ.สต.บ้านไสไทย รพ.สต.บ้านในไร่ รพ.สต.บ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล รพ.สต.บ้านทุ่ง ตำบลเขาคราม โรงแรมแซนซี รีสอร์ท โรงแรมเดอะเชลซี โรงแรมซันไรต์ ทรอปิคอลรีสอร์ท โรงแรมไร่เลย์เบย์ โรงแรมเดอะตะมะ โรงแรมรายาวดี โรงแรมไร่เลย์เบย์รีสอร์ท ชมรมเรือประมงพื้นบ้านอ่าวน้ำเมา – ไร่เลย์ ชมรมเรือหางยาว ชมรมปีนหน้าผาไร่เลย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา อสม. อปพร. และประชาชนตำบลไสไทย เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติต่างๆ มีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ประกอบกับพื้นที่ตำบลไสไทย อยู่ติดทะเลอันดามัน ซึ่งอดีตเคยเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ สร้างความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง อีกทั้งในพื้นที่ตำบลไสไทย มีหอเตือนภัยซึ่งตั้งอยู่ บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมาและหมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจ มีความพร้อม สามารถช่วยเหลือประชาชน หากเกิดเหตุการณ์ขึ้น สามารถลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีระบบเตือนภัยสาธารณะ ประจำปี 2561 โดยเชิญภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกภาคส่วน เข้าร่วม โดยสมมุติ เกิดแผ่นดินไหวบริเวณอันดามัน เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. ขนาด 8.5 ริกเตอร์ มีโอกาสเกิดคลื่นสึนามิ และทางหอเตือนภัยได้รับข้อความยืนยันการเกิดสึนามิ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วยนายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ จึงได้เปิดสัญญานไซเรน เพื่อให้นักเรียน ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการต่างๆ ได้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย พร้อมทั้งมีการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี เจ้าหน้าที่อุทยานที่ พพ.2 (สุสานหอย) โรงพยาบาลกระบี่ สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย ร่วมให้การช่วยเหลือ คัดกรองผู้บาดเจ็บ และประสานขอกำลังสนับสนุนจากรพ.สต.บ้านไสไทย รพ.สต.บ้านในไร่ รพ.สต.บ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล รพ.สต.บ้านทุ่ง ตำบลเขาคราม ชมรมวิทยุสมัครเล่น โรงพยาบาลกระบี่ กู้ภัยมูลนิธิประชาสันติสุขกระบี่ กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา เร่งเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และนำผู้ป่วยที่มีอาการสาหัสส่งต่อยังโรงพยาบาลกระบี่ต่อไป
หลังผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ ออกประกาศยกเลิกสถานการณ์เกิดคลื่นสึนามี ได้เกิดเหตุแก๊สระเบิด ทำให้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎรที่ประสบภัย จึงประสานรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เข้าระงับเหตุ ร่วมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกระบี่ เข้าควบคุมเพลิง โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ โดยการซ้อมแผนอพยพประชาชนในครั้งนี้ จำนวนกว่า 200 คน เพื่อให้ประชาชนและเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ เข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการเอาตัวรอดหากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้นได้ และเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพหนีภัยธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการประสานงานต่างๆเพื่อเข้าให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ พร้อมรับสถานการณ์และบริหารจัดการกับภัยพิบัติต่างๆอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายต่างๆด้านการป้องกันและบรรเทาสารณภัย อีกทั้งเป็นการประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในตำบลไสไทยและพื้นที่ใกล้เคียง

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น