ผู้ว่านราธิวาสมอบเงินช่วยเหลือสิ่งของพระราชทานผู้ประสบภัย

ผู้ว่านราธิวาสมอบเงินช่วยเหลือสิ่งของพระราชทานผู้ประสบภัย
ที่ห้องประชุมบางนรา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และเครื่องครัวและที่นอนโดยใช้เงินจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 บ้านของนางสาวปารีดะ เจะเฮาะ บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส บ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมืองร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสเข้าไปตรวจ ขออนุมัติเงินช่วยเหลือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอนุมัติเงินจำนวน 33,000 3,และอุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องนอน เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท รวมทั้งวันทั้งหมด 36,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ 
นายสุรพรพร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาสราช พิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆเช่นอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยแผ่นดินถล่ม ฟ้าผ่า และภัยพิบัติต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตหรือได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน
                                                 
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น