บ้านทอนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านพร้อมปรับภูมิทัศน์ชายหาด(มีคลิป)

บ้านทอนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านพร้อมปรับภูมิทัศน์ชายหาด

             นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านและปรับภูมิทัศน์ริมชายหาด โดยมีผู้นำท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีในครั้งนี้
              นายซูลกีฟลี บินเจะนิ คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านทอนนาอิม ม.12 กล่าวว่า โครงการแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านปรับภูมิทัศน์ริมชายหาดบ้านทอนนาอีมในหมู่ที่ 12 ถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับ การตอบสนอง ความต้องการของชาวบ้านและสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อรักษาทิศทางและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่มีการขยายตัวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคมและ คุณภาพชีวิตการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่ การดำเนินโครงการดังกล่าวชาวบ้านได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสภาพพื้นที่ในหมู่บ้าน ที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีทำเลที่สวยงามแล้วอยู่ เพื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและส่วนที่คือ ทางหมู่บ้านได้เสมอ ให้มีการปรับภูมิทัศน์ริมทะเล เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ เช่นด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสุขภาพ ในการศึกษา ดังกล่าว เพื่อสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยกระดับการพัฒนาให้เกิดหมู่บ้านอย่างยั่งยืนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดบ้านทอนนาอีมให้สวยงามรองรับนักท่องเที่ยว.เพื่อสนับสนุนการทำกิ

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น