รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน

สตูล- พลตรีพิเศษ  ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนและตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน
      ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 และ 10 ส.ค. 61 พันเอกสุรเทพ  หนูแก้วรองผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี และพันเอกนิคม  ทองอินทร์แก้ว  รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับพลตรีพิเศษ  ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการเดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน และตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังเทพสตรี ที่ 404 ,ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังเทพสตรี ที่ 405  ในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมทั้งเยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมายของชุดปฏิบัติการพลเรือนกองกำลังเทพสตรี ที่ 404 , ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังเทพสตรี ที่ 405 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน พบปะหารือข้อราชการกับส่วนราชการในพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองวังประจัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น