นราธิวาส!เสริมเขี่ยวเล็บ อส.ชายแดนใต้ ฝึกชุดปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัย

''นราธิวาส '' อส.จังหวัดชายแดนใต้ ฝึกชุดปฏิบัติการสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัย

(วันนี้) ๑๔ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๑๐๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นผู้แทน พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกชุดปฏิบัติการสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชคต.) ณ สนามฝึก ร.๑๕๑ พัน.๓ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส โดยมี พ.อ.อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี พร้อมด้วย ผู้แทนนายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบชุดคุ้มครองตำบล ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ มีกำลังพลชุดปฏิบัติการสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชคต.) จากอำเภอต่าง ๆ เข้ารับการฝึก จำนวน ๓๐๘ นาย

น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. กล่าวว่า การฝึกในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพราะในอนาคต ภารกิจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะต้องเข้ามามีบทบาทในการดูแลพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายหลังจากการฝึกเสร็จสิ้น เชื่อว่าผู้ผ่านหลักสูตร จะมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สามารถสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ


ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น