กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารุดติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส(มีคลิป)

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารุดติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ  เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเร็วที่สุด 

  11 ส.ค 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส    อ.เมือง จ.นราธิวาส  ดร.สันติ  ป่าหวาย  รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   นายณรงค์  สังข์ประสิทธิ์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส  ตลอดจนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ

  ดร.สันติ  ป่าหวาย  รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็น 1 ในสนามกีฬาทั้ง 7 จังหวัดในประเทศไทย  ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีดำริให้ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส  ว่าพบปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างอย่างไร จึงทำให้สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสยังไม่แล้วเสร็จตามที่ลงนามในสัญญาไว้กับผู้รับจ้างเมื่อวันที่  29 กันยายน 2553 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันที่  24 กันยายน 2554  ซึ่งได้มีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว แต่ในปัจจุบันสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
 พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ได้เร็วที่สุด ภายหลังจากการประชุมฯรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ด้วย
 อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาทั่วประเทศ 7 จังหวัด งบประมาณ 2 พันล้านบาท ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยว่าจ้าง 2 หน่วยงาน คือกองบัญชาการกองทัพไทย และ กรมทางหลวง ได้ก่อสร้าง ตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันยังไม่เสร็จและถูกปล่อยทิ้งร้าง สำหรับในภาคใต้พบสนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งหมดมีดังนี้ งบประมาณก่อสร้างจาก กกท.  385,361,000  บาท หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 204,083,000 บาท กรมทางหลวง 181,278,000 บาท งบไทยเข้มแข็ง จ.นราธิวาส ปี 2553   52,900,000 บาท และอบจ.นราธิวาส 28,900,000 บาท

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น