อบต.ไสไทย จัดประชุมโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่


องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดประชุมโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุมโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ โดยมีนายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายมาโนช พรหมดวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 หน่วยพิทักษ์อุทยาน ที่ พพ.2 (สุสานหอย) เทศบาลเมืองกระบี่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ มูลนิธิประชาสันติสุขกระบี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย ชมรมเรือวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านอ่าวน้ำเมา-ไร่เลย์ ตัวแทนภาคธุรกิจโรงแรม และภาคีเครือข่ายด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จะดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ บริเวณท่าเทียบเรือบ้านอ่าวน้ำเมา หมู่ที่ 5 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้เชิญตัวแทนหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว อปพร. อสม. ผู้นำชุมชน สถานศึกษาในพื้นที่ และประชาชน เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เช่น รายละเอียดขั้นตอนการฝึกซ้อม หน่วยปฐมพยาบาล จุดรวมพล เส้นทางอพยพ ผู้บาดเจ็บ รวมถึงการซ้อมระงับอัคคีภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนและเครือข่ายต่างๆ ที่เชิญเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพในครั้งนี้ จำนวน 145 คน เพื่อให้ประชาชนและเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ เข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการเอาตัวรอดหากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้นได้ และเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพหนีภัยธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการประสานงานต่างๆเพื่อเข้าให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ พร้อมรับสถานการณ์และบริหารจัดการกับภัยพิบัติต่างๆอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต และเครือข่ายต่างๆ อีกเป็นการประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในตำบลไสไทยและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโดยทั่วกัน เพื่อไม่ให้เกิดการตื่นตระหนก องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จะดำเนินการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ บริเวณท่าเทียบเรือบ้านอ่าวน้ำเมา หมู่ที่ 5 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น