กระบี่-สภ.ทรายขาวเปิด "ศูนย์กุหลาบ พี่ทำเพื่อน้อง" รุ่นที่ 2 ตามโครงการบ้านบ่อม่วงสีขาว (นำร่อง) ปลอดยาเสพติด

สภ.ทรายขาวเปิด "ศูนย์กุหลาบ พี่ทำเพื่อน้อง" รุ่นที่ 2 ตามโครงการบ้านบ่อม่วงสีขาว (นำร่อง) ปลอดยาเสพติด


     วันที่ 6 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.ทรายขาว จ.กระบี่, พ.ต.ท.พิสิทธิ์ ปากบารา รอง ผกก.ป.ฯ และข้าราชการตำรวจ สภ.ทรายขาว, ข้าราชการฝ่ายทหาร นำโดย พันเอก ฐากูร ยุทธภูมิภูวดล หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดกระบี่, หน.ส่วนราชการ ได้แก่ นายวาริน สองเมือง ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.กระบี่, เกษตรอำเภอคลองท่อม, พัฒนาการอำเภอคลองท่อม, ผอ.กศน.อ.คลองท่อม, รักษาการ ผอ.รร.บ้านบ่อมะม่วง, นายกสมาคมคลองไทย จ.ตรัง, ฝ่ายปกครอง ได้แก่ นายอนุชา หลานเด็น กำนัน ต.ทรายขาว, นายสิทธิชัย บ่อม่วง ผญ.ม.4 (บ้านบ่อม่วง) ต.ทรายขาว, คณะกรรมการอิสลาม จ.กระบี่-โต๊ะอิหม่าม-ผู้นำศาสนา-คณะกรรมการประจำมัสยิด, ผู้นำท้องที่ - ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ทรายขาว และประชาชนในพื้นที่-ผู้ปกครองผู้เข้ารับการบำบัดผู้เสพยาเสพติด รวมจำนวน 150 คน และผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดตามโครงการฯ จำนวน 23 คน

     ร่วมพิธีเปิดศูนย์กุหลาบพี่ทำเพื่อน้อง รุ่นที่ 2 ตามโครงการบ้านบ่อม่วงสีขาว (นำร่อง) ปลอดยาเสพติด ณ มัสยิดนูรุดดีนชุมชนบ้านหัวแหลม ม.4 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อนำผู้สมัครใจของบ้านบ่อม่วง เข้าฝึกอบรมและบำบัด ระหว่างวันที่ 6-14 ส.ค.61 เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้บ้านบ่อม่วง ต.ทรายขาว เป็นหมู่บ้านนำร่องปลอดยาเสพติดให้ได้ในที่่สุด โดยที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันระดมสรรพกำลังขับเคลื่อนกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและขั้นตอน แสดงพลังแห่งเจตนารมย์ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลสำเร็จต่อไป

     เป็นการสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม มีกรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร เป็นหนึ่งในกรอบหลักในการดำเนินการของรัฐบาลด้วย ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย เพื่อก้าวสู่ความเป็นชุมชน/หมู่บ้าน/สังคม และประเทศชาติปลอดยาเสพติดถาวรต่อไป
***ศุภกิจ คงภักดี-รายงาน***
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น