(กฟผ.) โรงไฟฟ้ากระบี่ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ครั้งที่ 2

พิธีมอบทุนการศึกษา โรงไฟฟ้ากระบี่ ประจำปี 2561 ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่
 วันนี้ (2 สิงหาคม 2561) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีนายไพรัตน์   ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีผู้นำชุมชนร่วมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมงาน ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่
 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดูแลชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการผลิตไฟฟ้า     มาอย่างต่อเนื่อง เรื่องการศึกษาของเยาวชน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ กฟผ. ให้ความสำคัญเสมอมา         เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ กฟผ. จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ ความขยันหมั่นเพียร และความประพฤติเรียบร้อย เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว
 สำหรับปี 2561  โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 81 ทุน จาก 21 โรงเรียน ในพื้นที่ตำบลรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ได้แก่ ตำบลคลองขนาน ตำบลปกาสัย ตำบลตลิ่งชัน ตำบลเกาะศรีบอยา และตำบลเหนือคลอง แบ่งเป็นประเภท ทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 62 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 19 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ทั้งนี้ ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนนั้น จะสร้างขวัญกำลังใจ ต่อเติมโอกาสให้คนเก่ง คนดี มีความตั้งใจ และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น