สพม.เปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

         
ณ อ่าวมะนาวรีสอร์ท ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส  นายวีรวัฒน์ คงพิน รอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 15 (.สพม.15 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.15) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด สพม.15 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมโครงการ จำนวน 42 คน พร้อมบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา

นายวีรวัฒน์ คงพิน รอง ผอ.สพม.15 เปิดเผยว่า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.15 ได้จัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม  เพื่อฝึกให้นักเรียนมีพื้นฐานทางสังคมและมีทักษะชีวิตที่จำเป็นในการอยู่ร่วมในสังคม และฝึกปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และวิทยากรกระบวนการ (สสส.) ในกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การคิด การตัดสินใจ การรักตนเองและให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้งการปฎิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกรูปแบบ  อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากนายเจ๊ะอามิง โต๊ะตาหยง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีปิดโครงการและพบปะพูดคุยให้กำลังใจนักเรียน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น