กระบี่-ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 2,200,000 ตัว


องค์การบริการบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยและการพัฒนา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่ง เขต4กระบี่ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วม ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 2,200,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561.ที่ผ่านมา ที่บริเวณป่าชายเลน หลังสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่) นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทย. ผู้นำชุมชน ประชาชน หมู่ที่6 ตำบลไสไทย ได้ร่วมกันปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 2,200,000 บาท ตัวลงสู่ทะเล บริเวณ ชายป่าโกงกาง หลังสำนักงาน ขนส่งจังหวัดกระบี่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า สืบเนื่องจากในพื้นที่ตำบลไสไทยในปัจจุบันมีความเสื่อมโทรมทรัพยากรแหล่งน้ำ ระบบนิเวศแหล่งน้ำถูกทำลาย ขาดความสมดุล ส่งผลให้แหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ได้แก่ ดิน ป่าไม้และสัตว์ป่า จะเป็นสิ่งเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน หากทรัพยากรแหล่งน้ำได้รับการฟื้นฟู จะก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และเกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 2,200,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กุ้งแชบ๊วยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยวสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่) เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ฟื้นฟูและคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศน์ แหล่งน้ำ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาหวงแห นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนทำกิจกรรมร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น