องคมนตรีลงพื้นที่นราธิวาสเปิดโครงการ สานใจ สมานฉัน สร้างสันติสุข รุ่น 2 (มีคลิป)

องคมนตรีลงพื้นที่นราธิวาสเปิดโครงการ สานใจ  สมานฉัน สร้างสันติสุข รุ่น 2  ค่ายรวมพลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ป่า  รักษ์บูโด   และปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
  
   พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการ" สานใจ  สมานฉัน สร้างสันติสุข  " รุ่น 2 ค่ายรวมพลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ป่า  รักษ์บูโดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โครงการดังกล่าวจัดขึ้น  ณ  อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
นายสิทธิชัย หมัดสี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  เจ้าหน้าที่  และชมรมเยาวชน สานใจ สู่ใจใต้ จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 2 จำนวน 250 คน  ร่วมโครงการ                        โอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง  ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมหินสลักจารึกพระปรมาภิไธยย่อ : หิน ภปร. ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงเสด็จประพาสน้ำตกปาโจ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2502 
        สำหรับชมรมเยาวชน สานใจ สู่ใจใต้ จังหวัดนราธิวาสเป็นกลุ่มเยาวชนผู้นำจิตอาสา ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีความรับผิดชอบ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินกิจกรรม ให้สอดคล้อง กับขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสนับสนุนซึ่งกันและกัน  โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น