วัฒนธรรมนราธิวาส เปิดลานวัดบ้านลำภู จัดโครงการเที่ยวงานวัด “นราธิวาส บ้านเรา” (มีคลิป)

วัฒนธรรมนราธิวาส เปิดลานวัดบ้านลำภู จัดโครงการเที่ยวงานวัด “นราธิวาส บ้านเรา” พบลูกหลานไทยยุดใหม่ นิยมแต่งกายย้อนยุค พร้อมชวนญาติผู้ใหญ่ ร่วมแข่งความสวยแบบสไตล์ โบราณ
 13 ก.ค 61ณ ลานสนามวัดบ้านลำภู ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธารเปิดโครงการเที่ยวงานวัด “นราธิวาส บ้านเรา” มีหน่วยงานข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ต่างมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก พร้อมทั้งแต่งกายสวยงามแบบย้อนยุคไม่เว้นเด็กและผู้ปกครอง ต่างออกมาเดิน ช็อป ชิม และแชร์อาหารอร่อยๆแบบโบราณอายุนับร้อยปีที่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นและทดลองชิมมาก่อนจนแน่นลานวัด
     นางอุษณีย์ ยุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้สังคมตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรองค์กรภาคีและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม โดยมีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ และการส่งเสริมภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่โดดเด่นออกมาให้เป็นรูปธรรมให้เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย
 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเรา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมสืบทอดกิจกรรมงานวัดที่มีความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนมาแต่โบราณทำให้ได้สัมผัสถึงบรรยากาศรื่นเริงที่เต็มไปด้วยแสงสี ความคึกคักต่างๆปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย การจัดงานวัดยังเป็นกุศโลบายที่เชื่อมโยงพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคสมัยเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี ทั้งยังรวมไว้ซึ่งตลาดนัด ร้านอาหาร การแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเอามาไว้ในที่เดียวกัน
         สำหรับงานดังกล่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสภาวัฒนธรรม และวัดลำภู โดยพระอภิการโรจน์ จนุทโก เจ้าอาวาทลำภูพร้อมคณะกรรมการวัด จึงได้กำหนดจัดโครงการเที่ยวงานวัด “นราธิวาส บ้านเรา” ขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2561 ขึ้น รวม 3 วัน 3 คืน ณ วัดลำภู ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการนำเอาวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมเศรษฐกิจ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย โดยมีกิจกรรมต่างๆภายในงาน ดังนี้ 1.การกวนข้าวทิพย์  2.การละเล่นพื้นบ้าน 3.การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ดนตรีร่วมสมัยและรำวงย้อนยุค 4.ตลาดวัฒนธรรม ประกอบด้วย การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน พืชผักพื้นบ้าน ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ก5.การสอยดาว และ 6.การรณรงค์แต่งกายย้อนยุค          

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น