กระบี่-เปิดเวทีประกวดบทความ และวีดิทัศน์ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เพื่อไปประเทศญี่ปุ่น(มีคลิป)

กระบี่-เปิดเวทีประกวดบทความ และวีดิทัศน์
เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เพื่อไปประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 11 ก.ค 61 ณ.โรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระทรวงพลังงานพร้อมผู้เกี่ยวข้องตลอดจนคณะครูและนักเรียนจำนวน 193 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดบทความ และวีดิทัศน์ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเพื่อชิงแชมป์ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นาย เอกวิชิต เวชพาณิชย์ วิศวกรชำนาญการ เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้
    ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่ได้เลือกจังหวัดกระบี่เป็นเวทีจัดกิจกรรม Road Show ของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดบทความ และวีดิทัศน์ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในครั้งนี้

ปัจจุบันซึ่งความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชาชน จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน
ลดการพึ่งพาการใช้ก๊าซธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาพลังงานทดแทนตามศักยภาพของพื้นที่ และมีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าในกรณีที่โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น กังหันลม เซลล์แสงอาทิตย์ และชีวมวล ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ทำให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ที่ต้องใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงให้เพียงพอต่อความต้องการและรองรับความเสี่ยงสภาวะวิกฤตการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าของประเทศต่อไปในอนาคต
***ทีมข่าว กระแสใต้ รายงาน***
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น