นราธิวาส - "ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีคนร้ายลอบยิงและวางเพลิงอาคารโรงเรียน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)"

นราธิวาส - "ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีคนร้ายลอบยิงและวางเพลิงอาคารโรงเรียน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)"

      24 ก.ค 61 ที่ บ้านค่าย หมู่ที่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. ประธาน ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตาม"ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วน " การซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ และศักยภาพของการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน ในการพัฒนาแผนพิทักษ์ชุมชนของตำบลกะลุวอเหนือ และกำหนดความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามยุทธศาสตร์ โดยมีปลัดอำเภอเมืองนราธิวาส  ทหาร/ตำรวจ/กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน /ชรบ. /อรบ. / กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ   /และกำลังภาคประชาชน ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีคนร้ายลอบยิงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บริเวณป้อมเวรยาม และวางเพลิงอาคารโรงเรียนบ้านค่าย  ณ ที่โรงเรียนบ้านค่าย หมู่ที่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส  เพื่อทำให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดความคุ้นเคยและมีความพร้อมในการปฏิบัติอยู่ตลอด ซึ่งการซักซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และกำลังภาคประชาชนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีความเข้าใจในการปฏิบัติและมีความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์จริงในพื้นที่

    น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร.  กล่าวว่า ได้ออกมาปฏิบัติภารกิจในเชิงรุกในการรักษาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ การรักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และเป็นเป้าหมายอ่อนแอ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ได้ ฉะนั้นทุกภาคส่วนควรที่จะต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา เพื่อให้พื้นที่ชายแดนใต้เกิดความสามัคคี และสันติสุขในพื้นที่  ซึ่งต้องการให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งโมเดลนี้มาจากองค์ประกอบหลายๆ ส่วน โดยเอางานการช่วยเหลือประชาชนนำไปสู่หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เป็นยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน พยายามที่จะลดบทบาทเจ้าหน้าที่ทหารในการใช้อำนาจ กฎหมายพิเศษ การใช้กำลังหรือการใช้อาวุธก็ตาม ลักษณะงานเอาทหารออกมา แล้วสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนต่อไป  

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น