''พัฒนาฝีมือจังหวัดนราธิวาส เปิดตัวโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ''

13 ก.ค 61''พัฒนาฝีมือจังหวัดนราธิวาส เปิดตัวโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ''


โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต พื้นที่อำเภอตากใบ  การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ตำบลศาลาใหม่ จำนวน 20 คน ณ บ้านคลองเลย หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาใหม่  อำเภอตากใบ โดยมีนายเลอพงษ์ แตงเนียม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เป็นประธานเปิดตัว โครงการฯ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือนำไปใช้ในการทำงานหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ก้าวพ้นขีดความยากจน

นายเลอพงษ์ แตงเนียม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส  เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท เป้าหมายของจังหวัดนราธิวาสมี 12,073 คนในหลากหลายสาขาอาชีพจากการลงทะเบียนไว้กับทางธนาคารออมสิน และธนาคาร ธกส.การเข้ามาพัฒนาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อต้องการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นคือรัฐบาลให้ความสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างอาชีพเสริมขึ้นมาเพิ่มและสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพสามารถที่จะสร้างอาชีพในส่วนนี้ได้จะมีตั้งแต่ประกอบอาหาร ทำขนม เย็บผ้า ช่างอเนกประสงค์ซึ่งชุมชนที่ฝึกหลายๆสาขา ให้กับคนที่มีศักยภาพทางด้านงานช่าง หรือสามารถรับงานทำในหมู่บ้านเองได้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทำขนม ก็จะมีหลากหลายสาขาตามความต้องการของพื้นที่ วิทยากรที่ให้ความรู้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและทางหมู่บ้านต้องการทำขนมอะไรที่พอจะเป็นช่องทางการจำหน่ายได้

นางสาวสูฟียะ กาเร็ง ตัวแทนกลุ่มได้กล่าวความรู้สึก รู้สึกดีใจที่ได้มีโครงการนี้ขึ้นมาเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวให้มีความสามัคคีภายในชุมชน ได้มาพบปะกัน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น