อบต.ไสไทย เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจร “จิบกาแฟ แชร์ความคิด มิตรสัมพันธ์ สานฝันเมืองกระบี่”


องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจร อำเภอเมืองกระบี่ พบปะสนทนายามเช้า “จิบกาแฟ แชร์ความคิด มิตรสัมพันธ์ สานฝันเมืองกระบี่” มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมจำนวนมาก


(วันนี้) 12 กรกฎาคม 2561 ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มอบหมายให้นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยนายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญเลิศ ดำหาย ประธานสภาอบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมให้การต้อนรับ นายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในการร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร อำเภอเมืองกระบี่ พบปะสนทนา ยามเช้า “จิบกาแฟ แชร์ความคิด มิตรสัมพันธ์ สานฝันเมืองกระบี่” โดยครั้งนี้เป็นแรก ประจำปี 2561 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ กล่าวว่า กิจกรรมสภากาแฟสัญจร อำเภอเมืองกระบี่ พบปะสนทนา ยามเช้า “จิบกาแฟ แชร์ความคิด มิตรสัมพันธ์ สานฝันเมืองกระบี่” เป็นการเชิญส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองกระบี่ ให้ได้มีโอกาสได้พบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการ อย่างไม่เป็นทางการ เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความใกล้ชิด ผูกพัน เพื่อให้การปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานเกิดความราบรื่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในการจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร จะมีหน่วยงานต่างๆ สลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรก ประจำปี 2561 มีองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยเป็นเจ้าภาพ โดยในวันนี้ มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ฝ่ายปกครองท้องที่ สื่อมวลชน องค์กรต่างๆ และภาคเอกชน เข้าร่วม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง-----------------------------------------------

ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น