มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เร่งทำความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก ให้กับนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เร่งทำความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก ให้กับนักศึกษา  ภายในมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้คุณธรรมจริยธรรม  ให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสร้างความเข้าใจในการชำระหนี้คืนกองทุนเงิน  ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้จัดวิทยากรที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ                 เช่น นักศึกษาศิษย์เก่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยากรจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานราธิวาส โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า  600 คน

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   กล่าวว่า ในปัจจุบันมีนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นจำนวนมากที่สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่ได้ชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จึงส่งผลกระทบต่อรุ่นน้องที่กำลังศึกษามีเงินไม่เพียงพอที่จะกู้ยืมเงิน มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อทำความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก ให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ ในการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น