อบต.โคกเคียนร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น(มีคลิป)

อบต.โคกเคียนร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น (ซั้ง,ประการังเทียม)
นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น (ซั้ง,ประการังเทียม) 21 ก.ค 61 บริเวณสามแยกอนุสาวรีย์เรือกอและจำลอง หมู่ที่10 ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างผลผลิตทางการประมง ยกระดับความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง สร้างความตระหนักให้ชุมชมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น (ซั้ง,ประการังเทียม) นี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากชาวประมงในท้องถิ่น และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกดีให้กับคนในท้องที่ได้ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น