กฟผ. – ชุมพร รวมพลังจิตอาสา ฟื้นฟูป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

กฟผ. – ชุมพร รวมพลังจิตอาสา ฟื้นฟูป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ร่วมกับจังหวัดชุมพร และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วน ทำความดีเพื่อสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จำนวน 100 ไร่ เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน มีนายสืบพงษ์ บูรณสิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ.กล่าวรายงาน
       (19 กรกฎาคม 2561) นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. จัดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าชายเลน เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทำความดีของ กฟผ. ที่น้อมนำแนว
พระราชปณิธานจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยรวมพลังจิตอาสาจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของจังหวัดชุมพร และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกัน
ปลูกป่าชายเลน จำนวน 100 ไร่  โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็ณประธาน เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ณ ต.ทุ่งคา อ.เมือง
จ.ชุมพร โดยแบ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 Kick Off เริ่มปลูกป่าชายเลนในวันนี้ จำนวน 10 ไร่ และระยะที่ 2 จะรณรงค์เชิญชวนเครือข่าย กฟผ. ทุกภาคส่วน ร่วมปลูกป่าชายเลนต่อเนื่องจนครบพื้นที่ อีกจำนวน 90 ไร่ ภายในเดือนตุลาคม 2561 รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. ชี้แจงต่อไปว่า กฟผ. มุ่งดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืน จึงใช้หลักการปลูกป่าตามผลการศึกษาทางวิชาการ คือ ปลูก 1 ปี และบำรุงรักป่าที่ปลูกต่อเนื่อง 2 ปี ซึ่งนอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์แล้ว ยังช่วยสร้างสมดุลของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอีกด้วย รวมทั้ง กฟผ.ยังเลือกพื้นที่ในการปลูกป่าที่เป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของผืนป่า และเต็มใจที่จะช่วยดูแลรักษาป่าให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกป่ามาตั้งแต่ปี 2537 แบ่งเป็น ป่าบก 10,165 ไร่ และป่าชายเลน 1,900 ไร่ รวมเป็นจำนวน 12,065 ไร่
นายรักพงษ์ บุญย่อย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ได้ขอคืนพื้นที่จากบริษัทเอกชน ซึ่งหมดสัญญาเช่าตามนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล จำนวน 2,700 ไร่ ซึ่งสภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็นบ่อสำหรับเลี้ยงกุ้ง ไม่มีต้นไม้ หากจะปล่อยให้ฟื้นฟูตามธรรมชาติจะต้องใช้เวลานาน 
จึงต้องอาศัยการฟื้นฟูจากมนุษย์ และหากจะใช้งบประมาณของทางราชการเพียงอย่างเดียว ก็จะต้องใช้เป็นจำนวนมาก จึงได้เสนอโครงการและขอสนับสนุนจาก กฟผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานปลูกป่าร่วมกับกรมอุทยานฯ เป็นเวลานาน และมีศักยภาพในการปลูกป่า ทั้งนี้ อุทยานฯ ยินดีสนับสนุนกล้าไม้ จำนวน 700 ต้นต่อไร่ เพื่อให้ กฟผ. และพลังมวลชนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวให้กลับคืนเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ กล่าวว่า เดิมจังหวัดชุมพรมีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันถูกบุกรุกเพื่อทำเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำดังเช่นพื้นที่แห่งนี้ จนไม่เหลือเป็นสภาพป่าชายเลนอย่างที่เคยเป็น ซึ่งการฟื้นฟูตามธรรมชาติคงต้องใช้เวลานาน ฉะนั้นทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังกันปลูกป่าชายเลนด้วยความร่วมแรงร่วมใจ และขอขอบคุณ กฟผ. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ประชาชน นักเรียน และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ เพื่อพลิกฟื้นคืนพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์
การปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ จ.ชุมพร จำนวน 100 ไร่นี้ เป็นหนึ่งในแผนคืนความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนภาคใต้ประจำปี 2561 ของ กฟผ. โดยได้ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ป่าชายเลนในพื้นที่ จ.ปัตตานี รวมทั้งปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.นราธิวาส ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะร่วมปลูกป่า สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร สามารถติดต่อได้ที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร โทรศัพท์ 077-558-144 และ ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อ
ได้ที่ Call Center กฟผ. โทร. 1416
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น